دفترچه مراقبه و محاسبه نفس منتشر شد

به گزارش روابط عمومی موسسه علمی تربیتی آوای توحید؛ دفترچه مراقبه و محاسبه نفس از سوی موسسه آوای توحید در آستانه ماه مبارک رمضان منتشر شد؛ محتوای دفترچه محاسبه نفس، توبه نامه و مراتب عرفانی آن، عهد نامه با خدای متعال، جدول جبران حق الله و حق الناس و… وصیت نامه و جدول محاسبه روزانه […]

تقدیر و تشکر از زحمات استاد زنجیر زن حسینی زید عزه

به گزارش روابط عمومی موسسه آوای توحید، در آخرین جلسه از درس الهی نامه خواجه عبدالله انصاری در مدرسه حضوری و مجازی آوای توحید از زحمات استاد زنجیر زن حسینی «زید عزه» که زحمت تدریس این درس را برعهده داشتند، تقدیر و تشکر به عمل آمد. استاد میثم زنجیر زن حسینی در علوم عقلی از […]