معرفی موسسه آوای توحید

به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علمی و عملی علوم عقلی ، توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی ، کاربردی و اجتماعی سازی حکمت اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی بوسیله ظرفیت دستگاه فلسفی ملاصدرا رحمه الله علیه موسسه علمی – تربیتی آوای توحید در اواخرسال 1395 تاسیس گردید.

مراکز موسسه

مراکز و بخش های وابسته به موسسه علمی تربیتی آوای توحید

سامانه آموزش مجازی

برگزاری دوره های کوتاه و بلند مدت

کلاس آنلاین

برگزاری برخط کلاس درس اساتید

مرکز پژوهش

مطالعات راهبردی ، انتشارات ، نشریه

دوره های سازمانی

برگزاری دوره های معارفی ویژه سازمان ها

مدارس حضوری

برگزاری دوره های حضوری در استان ها

مرکز بین الملل

فعالیت های آموزشی و پژوهشی و رسانه ای

اساتید موسسه

حضور اساتید برجسته حکمت و معرفت اسلامی

ارکان موسسه

معرفی مسئولین و مسئولیت های موسسه

آیت الله حسن رمضانی

آیت الله سید یدالله یزدان پناه

آیت الله حیدر ضیایی

آیت الله محمد حسین ناییجی

آیت الله سید علی حسینی آملی

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا حیدری

رئیس هیئت مدیره: حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حیدری نقدعلی

نائب الریس:حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد شیروانی

عضو هیئت مدیره: حجت الاسلام و المسلمین دکتر روح الله سوری

عضو هیئت مدیره:حجت الاسلام و المسلمین حسین حلواییان

عضو هیئت مدیره:سرکار خانم زارعی

عضو هیئت مدیره: جناب آقای مهدی دهقان

بازرس:جناب آقای محمدجواد متولی

« حوزه مدیریت »

مدیرعامل: حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حیدری نقدعلی

مسئول حوزه مدیریت: آقای محمد جواد متولی

مدیر امور واحد خواهران: سرکار خانم زارعی

بازرسی : حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم عدالت

معاونت اداری و مالی : آقای محمدجواد متولی

« حوزه آموزش و پژوهش »

معاونت آموزش و پژوهش: جناب آقای مهدی دهقان

مدیر مدارس حضوری و شعب: جناب آقای مسعود حسینی

مدیر سامانه آموزش مجازی :حجت الاسلام و المسلمین فرهاد فرهادی

مدیر مطالعات راهبردی :جناب آقای محسن رحیمی

مدیر انتشارات : سرکار خانم کاظمی

« حوزه رسانه »

معاونت رسانه : حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم عدالت

معاونت شبکه انتشار و مجازی: سرکار خانم شاهین

معاونت ارتباطات و روابط عمومی: جناب آقای محمدجواد متولی

توسعه و طراحی: جناب آقای محمودرضا ذاکری

0
سازمان های همکار
0
کتب منتشر شده
0
دانش پژوه
0
دوره های فعال
0
اساتید

نظرات دانش پژوهان

نظرات دانشجویان دوره های حضوری و غیر حضوری موسسه آوای توحید