مناجات خوانی توسط حجت الاسلام رمضانی

توضیحات برگزاری ویژه برنامه ماه رمضان : ۱. برنامه ماه رمضان بصورت رایگان برگزار میشود. ۲. جهت شرکت در ویژه برنامه بایستی حتما در سایت آوای توحید ثبت نام صورت گرفته شود در غیر اینصورت هیچ گونه خدمات آموزشی ، رسانه ای و فنی به افراد تعلق نمی گیرد. ۳. موسسه در قبال ارائه صوت […]