گرامیداشت روز معلم

بمناسبت روز معلم مدیر موسسه آوای توحید با برخی از اساتید دیدار کردند و از آنها تجلیل نمودند… حاج آقای حیدری مدیریت موسسه بمناسبت روز معلم به دیدار استاد ناییجی،استاد رمضانی،استاد حسینی آملی رفتند و از ایشان تقدیر کردند. این بزرگواران همگی دارای درجات بلند علمی و عرفانی  و از شاگردان برجسته ی حضرت علامه […]