افطاری ساده در شعبه تهران

افطاری ساده در شعبه تهران بعداز کلاس شرح مثنوی معنوی با تدریس استاد شیروانی و با حضور ایشان برگزار شد.   کلاس شرح منطق الطیر با تدریس استاد حلواییان و شرح مثنوی با تدریس استاد شیروانی شنبه ها در شعبه تهران برگزار میباشد. علاقمندان به شرکت در کلاس های حضوری شعبه ی تهران به سایت […]