نوشته‌ها

,

کم همتی

آیت الله حسینی آملی: کم همتی در برخی، باعث ایجاد فقر برای خودشان و خانواده و جامعه شده است. حضرت وصی امام امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله » کسی که باداشتن آب و خاک، باز هم فقیر باشد; از رحمت خداوند متعال د…