نوشته‌ها

کسب درجات بالاتر معنوی با انجام زحمات بیشتر

استاد امامی: درجات بالا را به کسی می دهند که بیشتر زحمت کشیده اند و بیشتر مبتلا شده اند، آخرت به کسی داده می شود که ترک دنیا کرده باشد اگر بخواهد دنیا و آخرت را جمع کند، نمی شود.

در عبادت توقع مزد از خدا را نداشته باش

این طور نیست که تا یک کار خوب انجام داد خداوند تبارک و تعالی او را ببرد به اعلی علیین و یا مثلاً اگر گفت(بسم الله الرحمن الرحیم) یک دفعه آسمان و زمین در اختیارش قرار بگیرد، این چنین نیست.

اربعین و چله گرفتن را بد تعبیر نکنید

استاد امامی: اگر ما یک وقت گفتیم مثلاً آدم چهل روز مواظب باشد نگوییم این جا به آدم چله یاد می دهند، این جا اربعین یاد می دهند یا این جا آدم را از دنیا غافل می کنند و می گویند منزوی باشید. این ها را نمی خواهیم بگوییم. کسی اشتباه متوجه نشود و به کسی هم این جور نگوید. ما اگر گفتیم آدم چهل روز خالص بشود، این معنای حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است.

دستورالعملی از استاد امامی جهت آمادگی برای توحید

استاد امامی برای آمادگی برای توحید خواندن برخی سور قرآنی را توصیه نمودند که در ادامه می آید.

استغفار شستشوی دل

استاد محمود امامی فرمودند: استغفار از شرایط مجلس است. استغفار شستشو است:   شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام   حالا نگویید این جا خرابات است، نه این جا خرابات نیست. این را هم که می گوییم یعنی آدم باید از شرک نجات پیدا کند، لذا ب…