نوشته‌ها

, ,

پندی که گذشته تو به تو میدهد (بسیار تأثیر گذار)

پندی که گذشته تو به تو میدهد (بسیار تأثیر گذار) متنی که مطالعه خواهید کرد، برگرفته از نامه عرفانی یکی از عرفای قرن نهم به یکی از شاگردان خود است که حاوی مضامین بسیار عالیه ای است. شاید بتوان گفت هر انسان بیداری که با جان خود این…