نوشته‌ها

,

کلامى دون کلام خالق ، فراتر از کلام مخلوق امام سجاد

کلامى دون کلام خالق ، فراتر از کلام مخلوق یکى از علماى معاصر، در مقدمه اش بر صحیفه سجادیه مى گوید: در سال ۱۳۵۳ هجرى ، نسخه اى از صحیفه شریف براى علامه معاصر، شیخ جوهرى طنطاوى ، صاحب تفسیر معروف و مفتى اسکندریه ارسال نمودم . ایشان از قاهره برایم …
,

آخر زمان

خبر از آخرالزمان عاصم بن حمید، على بن الحسین امام زین العابدین علیه السلام را از توحید پرسید؛ حضرت فرمود: چون خداوند عز و جل مى دانست در آخرالزمان مردمانى دقیق و عمیق خواهند بود از این رو، سوره قل هو الله احد و آیاتى از سوره حدید را تا آیه…
, ,

حرکت و آئین

هر آنچه همواره از حرکت به غایت و کمال خود مى رسد چون اتفاقى نیست دین و آئینى دارد , و گفتیم این خود اصلى است که بر اصول هشتگانه پیش افزوده مى شود . پس به طور اصلى جداگانه گوئیم : اصل نهم : هر آنچه که از حرکت به کمال مى رسد آئینى دارد . اکنون …
,

عرفان

عرفان 💠عرفان علم انسان ساز است که در حقیقت عروج نفس به معرفت حق تعالیو اعتلای آن به تخلق به اخلاق ربوبی و تأدب به آداب الهی است . جامعه بی عرفان کالبد بی جان است . 💠عرفان اصیل اسلامی را منطق وحی اعنی قرآن مجید حائز است ، و روایات صادره از وس…
,

سزاوار گریه کیست ؟

حضرت علامه حسن زاده آملی سزاوار گریه کیست ؟ باید به آنانى که بر غم و اندوه باطنى خود و هر چیزى دیگر مى گریند، گفته شود که شایسته است بیشتر بر کسى که از نفس خود غافل است و در شهوات حقیر و پست و فرومایه اى که او را به بدبختى و گمراهى مى …
,

نکته ای از علوم غریبه

نکته ای از علوم غریبه محمد=اسلام  و   علی=ایمان علامه حسن زاده آملی : ملفوظى على عین ، لام ، یا مى باشد. چون حروف اوایل که مجموع على است حذف شود باقى ماند ین ، ام ، ا، که عدد مجموع ۱۰۲ است و عدد ایمان نیز ۱۰۲؛ و به همین بیان ، ملفوظى محمد ب…