نوشته‌ها

همه تاریکی دارند

همه مخلوقات این تاریکی را دارند چون آدم هر جایی که می رسد یک توقفی می کند، مثلاً زمانی که در رحم مادریم در آن جا توقف کردیم،وقتی به دنیا آمدیم در آغوش مادر توقف کردیم و هر چه می بینیم همان را خدا می دانیم، میلمان به شیر مادر است و مادرمان …
,

چه چیزی افت ماست؟

چه چیزی آفت ماست و ما از کجا این آفت را درست می کنیم؟ وقتی که طفلیم و وقتی که بزرگتر می شویم، از اول تا انتها، همه این ها آفت است چون هر جایی که می رسیم و هر کمالی را که پیدا می کنیم، به آن مشغول می شویم و از آن کمالات به خداوند راه پیدا…
,

ابله

وقتی ابله آیینه به دست می گیرد و تصویر خودش را در آیینه می بیند  خیال می کند شخص دیگری است و می گوید چه زشتی و آیینه را زمین می گذارد. ما هم تصویر و ظهورات خداوند تبارک و تعالی را شخص می بینیم. این ها کلمات و ظهور او هستند که عبارت از آیات…
,

تاریکی

آدم خودش تاریکی را خلق می کند و الا تاریکی نیست. تاریکی عبارت از این است که آدم به دنیا میل پیدا می کند و از آخرت خودش غافل می شود. یعنی آن دیدنی، شنیدنی، خوردنی و بوییدنی که مربوط به بدن انسان است، بدن آدم را با خود آدم اشتباه می کند؛…
,

توحید

توحید آلودگی عبارت از خود است.  جهنم خود آدم است. از جهنم باید عبور کرد یعنی باید از خود عبور کرد. شیطان هم عبارت از خود آدم است. خود هر جا دیدیم عبارت از شیطان است. و آدم باید از خود بیرون بیاید. عارف حکیم حاج آقا امامی حفظه الله &n…
, ,

حکومت

بر انسان یا شیطان حکومت می کند یا رحمن. اگر رحمن حکومت کرد یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اگر شیطان حکومت کرد باید بدانیم که او دشمن ماست و باید از زیر سلطه او بیرون بیابیم.  پس هوای نفس را باید کنار بگذاریم و تسلیم محض باشیم. حال ن…
, ,

غایت عالم

غایت عالَم این است که خداوند هر چه از زمین و آسمان و ملائک خلق کرده،ظهور خداوند تبارک و تعالی معلوم شود. و این ظهور خداوند تبارک و تعالی با آدم معلوم می شود و آدم هم همان انبیاء هستند که ظهور در آن ها محقق می شود. علم عبارت از معرفت و توحید خد…
, ,

تنبه

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و ایاه نستعین انسان وقتی متنبه می شود، این ابتدای انسانیت است. یعنی مادامی که متنبه نشده که برای چه مقصودی و چه مقصدی آفریده شده است و این تفکر برایش نباشد، طفل است. بر طفل، حیوان و شیطان بیشتر مسل…
, ,

نیت خالص

استاد محمود امامی ؛ شستشویی کن آنگه به خرابات خرام / تا نگردد ز تو این دیر خراب، آلوده  شستشویی بکن یعنی نیتت را خالص کن و نیت پاک داشته باش خداوند فرمود: معرفت حاصل بشود و این معرفت اصل آدم است نه اینکه چیز دیگری برای آدم می آورد. همه چیزها…
, ,

کلمه طیبه «لا اله الا الله»

کلمه طیبه «لا اله الا الله» استاد امامی : حقیقت هر شخصی، اندیشه حاکم بر شاکله وجودی اوست. زیارت بدن و مرقد اشخاص، کمترین مرتبه زیارت است. اما  زیارت حقیقی، زیارت حقیقت (اندیشه) شخص است. بنابراین زیارت حقیقی، زیارت اندیشه و باور نشسته …
, ,

استاد امامی -رسیدن به لقاء الله

«رسیدن به لقاء الله » استاد امامی؛ برخی توهم می‌کنند برای لقاءالله باید محسوسات و علوم را کنار گذاشت. خیر، حس و علم در جای خود محترم است. اما باید توجه داشت که این‌ها جزئی از مسیر هستند، نه غایت و مقصود نهایی.  به دیگر بیان: محسوسات و عل…