نوشته‌ها

درس پانزدهم: آشنایی با صورت فلکی جوزا

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس پانزدهم: آشنایی با صورت فلکی جوزا💠 صورت فلکی جوزا سومین صورت فلکی منطقه البروج است که از درجه ۶۰ تا ۹۰ دایره منطقه البروج گسترده شده و این محدوده را در بر می گیرد. قدما صورت فلکی جوزا را به شکل دو انس…

درس پانزدهم: آشنایی با صورت فلکی جوزا

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس پانزدهم: آشنایی با صورت فلکی جوزا💠 صورت فلکی جوزا سومین صورت فلکی منطقه البروج است که از درجه ۶۰ تا ۹۰ دایره منطقه البروج گسترده شده و این محدوده را در بر می گیرد. قدما صورت فلکی جوزا را به شکل دو انس…

درس یازدهم: چرا قدماء زمین را به عنوان مرکز عالم فرض کردند؟

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس یازدهم: چرا قدماء زمین را به عنوان مرکز عالم فرض کردند؟💠 در دروس قبل گفتیم که قدماء میدانستند که زمین مرکز عالم نیست و سایر ستارگان به دور آن نمی چرخند، اما در مقام محاسبه وقایع نجومی و هیوی، زمین را …

درس دهم: چهره دلربای آسمان، دریچه ای به سوی تاریخچه عالم

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس دهم: چهره دلربای آسمان، دریچه ای به سوی تاریخچه عالم💠 شناخت و درک و علم فکری ما نسبت به کیهان و عالم هستی به حواس ما بستگی دارد. اگر نبینیم و نشنویم و لمس نکنیم و ... دیگر نمیتونیم هیچ شناختی از این دن…

توضیحاتی درباره دائره معدل النهار و منطقه البروج

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس نهم: توضیحاتی درباره دائره معدل النهار و منطقه البروج.💠 برای اینکه اصطلاحات اساسی علم نجوم و هیئت واضح شوند، کمی بیشتر درباره این اصطلاحات توقف میکنیم. ممکن است این سوال پیش آمده باشد که آیا دو دائ…

درس چهاردهم: آشنایی با صورت فلکی ثور

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس چهاردهم: آشنایی با صورت فلکی ثور.💠 قدما صورت فلکی ثور را به شکل یک گاو نیم تنه تصور کردند که فقط نیمه جلویی گاو پیداست. خواجه نصیرالدین طوسی رحمه الله علیه تعداد کواکب صورت فلکی ثور را ۴۳ کوکب دانسته که…

درس سیزدهم: صورت فلکی حمل

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس سیزدهم: صورت فلکی حمل💠 به دلیل اینکه بحث صور فلکی از موضوعات مهم علم نجوم محسوب میشود و بسیاری از علاقه مندان به این علم در درک و شناسایی صور فلکی مشکل دارند و از طرفی این موضوع از مفاهیم اساسی علم نجو…
,

درس دوازدهم: بروج فلکی

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس دوازدهم: بروج فلکی💠 درباره دایره منطقه البروج در دروس قبل توضیحاتی دادیم. گفتیم که دایره منطقه البروج دایره عظیمه ای است که در فلک هشتم و به موازات فلک شمس قرار گرفته است. بیشترین فاصله بین دایره معدل ال…

درس هشتم: دائره منطقه البروج ۲

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس هشتم: دائره منطقه البروج ۲💠 درس قبل گفته شد که اختلاف زاویه‌ دایره منطقه البروج و معدل النهار ۲۳ درجه و ۲۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه است. آیا با شنیدن مقدار ۲۳ درجه به یاد چیزی نمی افتید؟ اگر جغرافیای دوران دب…