نوشته‌ها

, ,

مناجات هفتم امام سجاد

معناى فانا بک ولک در مناجات هفتم از مناجاتهاى خمس عشر امام سجاد علیه السلام تعبیر فانا بک و لک آمده است ، در مورد این تعبیر و مفهوم آن ، استدعا مى شود مقدارى توضیح دهید؟ استاد: فرض کنید شما سرمایه و زمین در اختیار من مى گذارید تا با آن ز…
,

پیمودن راه خطا ازکلام امام سجاد

پیمودن راه خطا ابن شهر آشوب ، در متاقب آل ابى طالب علیه السلام حکایت مى کند: نزد کسى از بلغاى بصره ، سخن از صحیفه کامله (امام سجاد) به میان آمد. آن شخص گفت : من نیز بر نوشتن مثل آن قادرم ! پس قلم به دست گرفت و سرش را براى نوشتن پایین انداخت و س…
,

قرآن

گنجینه هاى قرآنى زهرى گوید: از على بن الحسین علیه السلام شنیدم که فرمود: آیات قرآن ، گنجینه هستند و سزاوار است هر گنجینه اى که گشوده مى شود، در آن بنگرى . منبع:فضایل و سیره چهارده معصوم در اثار علامه حسن زاده آملی شرح: قران کریم بیانگر حال…
, ,

نماز و برکت

💠نمازى که سبب نزول برکت است ! یکى از فضیلت هاى نماز جماعت این است که هر انسانى یک صفت یا بیشتر از اوصاف خوبى و کمالات انسانى را دارد. به فرض اگر یک انسان کامل باشد تا چه اندازه واسطه نزول برکات خواهد بود، انسان هاى در صلوه جماعت کاءن یک انسان…
,

مزرعه

بنگر که در مزرعه خویش چه کاشته اى ؟! هر کسى سفره خود و مهمان سفره خود است . و بعباره اخرى : هر کسى زارع و مزرعه خودش است و نیات و علوم و اعمالش بذرهایش ، بنگر تا در مزرعه خویش چه کاشته اى که على التحقیق علم و عالم و معلوم و عمل و عامل و معمول اتحاد…
, ,

من

گوهرى که هر کس ازخودخبرمیدهدوبه کلمه من و انا و مانند آنها بدان اشارت میکندغیر از بدن او است که بین آن وبدن مباینت مغایرت است ودراثبات آن به دلیلى تجربى از راه تفکر پیش آمدیم و خلاصه آن این بود که انسان در حال تعمق فکرى از بدن غافل است و به ق…
, ,

سوال از حرکت

بحث ما در حرکت و تعریف آن بود , لازم است که بدرسهاى گذشته مرورى بفرمائید , تا اندازه اى درباره حرکت روشن شده ایم و چنانکه در پایان درس پیش گفته ایم این بحث دنباله دارد و موضوع حرکت به چندین شعبه منشعب مى شود , اکنون استیفاى در همه جهات آن را سز…
, ,

حرکت

مى دانید که دو خط موازى آن دو خط اند که اگر از هر نقطه مفروض بر هر یکى از آن دو خط،خطى قائمه خارج شود و به خط دوم منتهى گردد این خطوط مستقیم همه به یک اندازه باشند , یعنى فاصله میان آن دو خط به یک اندازه است.و به عبارت دیگر از تقاطع این خطوط مستق…
, ,

خیر و شر

مطلب دیگر که از بحث خیر و شر عنوان کرده ایم نتیجه بگیریم : باز تا اندازه اى فهمیده ایم که هر موجودى در حد خود خیر محض است و تا نسبت وقیاس به میان نیاید حرف شر به میان نمى آید , از مثال باد و باران کوزه گر و برزگر و دیگر اصناف گفته ایم دانسته…
, ,

قیاس

الان فصل تابستان اواخر تیر است , بعضی گندم و جو درو مى کنند و به خرمن کوبى مشغولند , و بعضی باغ دارند و میوه ها بر درختان رسیده است , و بعضی صیفیجات کاشته اند , و اکثر مردم مرز و بوم ما شا%D…
,

دل عاشق به پیغامى بسازد

دل عاشق به پیغامى بسازد  علامه حسن زاده آملی:تن به دنیا دار و دل به مولا، تا نام و مونست شود و پیغام او آرامشت دهد که دل عاشق به پیغامى بسازد و حقیقت کشف این است که میان دل و دلدار حجاب نبود. جهد کن که در همه حال سرت با یار باشد نه در کوچه…