نوشته‌ها

,

چشم را خدا داده که بینا باشد

چشم را خدا داده که بینا باشد، آدم از این چشم و آن آیه باید خوب استفاده کند. خداوند تبارک و تعالی آیه خلق کرد، خلق یعنی آن ها که آیه خالق هستند و از خالق حکایت می کنند. مثل این که نویسنده که می نویسد یعنی خودش را ظاهر می کند و ما به دقت به…
,

آدم شر خود آدم است

 می فهمیم که خود آدم شر خود آدم است و این عبارت از وهم آدم که در خارج نیست. مثل این که آدم دشمن فرضی را که فرض می کند هم از او می ترسد و بعد می نالد، گاهی اوقات می بینی جانش را هم از دست می دهد. خود آدم خلق می کند، بعد آن دشمن به او حمله می …
, ,

طالب علم

طالب علم  🍃غایت عالَم این است که خداوند هر چه از زمین و آسمان و ملائک  خلق کرده،ظهور خداوند تبارک و تعالی معلوم شود. و این ظهور خداوند تبارک و تعالی با آدم معلوم می شود و آدم هم همان انبیاء هستند که ظهور در آن ها محقق می شود. علم عبارت از…
, ,

نبوت

استاد محمود امامی ؛ جایگاه فقدان نبوت است. لذا نَحس و بلاخیز است. هرجایگاهی که فاقد روح نبوت باشد، نحس و بلاخیز است. البته زمان و مکان، به خودی خود، نه نحس‌اند و نه سعد. اما اتفاقاتی که در آنها روی می‌دهد بدان‌ها رنگ می‌دهد و سبب نحسی یا سعد…
, ,

استاد امامی - تقوا

تقوا استاد محمود امامی ؛ **آخر آدم، کمالش تقواست،تقواهم یعنی معرفت خداوند تبارک و تعالی، عبدالله شدن و فرمانبر خدا شدن است. این کمال لایق انسانی است. معنای تقوا انجام اوامر الهی و احتراز از مناهی اوست. **در روزه ما همیشه این حالت را داری…
, ,

استاد امامی - روزه

روزه استاد محمود امامی ؛ **این روزه هم بر شما واجب است و هم برای گذشتگان، چه آن هاکه تابع انبیاء تشریعی بودند و چه آن ها که تابع انبیاء تعریفی بودند، این ها روزه را داشتند.  **روزه و امساک حالت خوبی برای انسان است، البته در ادیان مختلف فر…
, ,

استاد امامی - توجه

توجه استاد محمود امامی؛ آدم، به ذکر آدم می شود، یعنی توجه به خداوند.  اگر توجه به خدا از آدم گرفته شود، آدم انسان می شود، حیوان می شود. هر وقت توجه نداشته باشیم از مرتبه آدمی خارج می شویم. …
, ,

استاد امامی - معراجی

معراجی استاد محمود امامی ؛ اگر آدم خواست معراجی بشود، می گوید بسم الله الرحمن الرحیم ما حرف معراجی حضرت را که زدیم معراجی می شویم. تا گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، معراجی می شویم. وقتی معراجی شدیم با آن حضرت سنخیت پیدا می کنیم.…
, ,

استاد امامی - ظاهر و باطن اعمال

ظاهر و باطن اعمال **مصلّی خدا را نشان می دهد، روزه دار خدا را نشان می دهد، حاجی اگر آن نیت خالص را داشته باشد خدا را نشان می دهد، ما هم اگر در راه کسب علم، خداوند بر ما مسلط باشد خدا را نشان می دهیم. اگر خدا را نشان دهیم می شویم مؤمن و إ…
, ,

استاد امامی -نیت خالص

شستشویی کن آنگه به خرابات خرام / تا نگردد ز تو این دیر خراب، آلوده     «شستشویی بکن یعنی نیتت را خالص کن و نیت پاک داشته باش» خداوند فرمود: معرفت حاصل بشود و این معرفت اصل آدم است نه اینکه چیز دیگری برای آدم می آورد. همه چیزها مقدمه …