…..

, ,

الهی نامه

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم... جامه زهد و ریا کندم و بر تن کردم خرقه پیر خراباتی و هشیار شدم
,

اشعار شقشقیه

شقشقیه بسم الله الرحمن الرحیم علامه حسن زاده در اشعار شقشقیه خویش نکات عجیبی را به شعر اورده اند. در بخشی از این ابیات می خوانیم:                                        به کتمانی نهان تر از نهانی به سر آورده ام طی منازل ول…