دانلود کتاب خوارزمی (قانونچه)

کتاب «قانونچه فی الطب» اثر محمود بن محمد چغمینی خوارزمی (۷۴۵ق) است که در علم طب نوشته شده است و به نوعی خلاصه کتاب قانون شیخ الرییس ابن سینا است. این کتاب ارزشمند در حوزه های علمیه قدیم در سیر علمی طب، به عنوان اولین کتاب درسی خوانده میشده ا…