,

ایشان ابوسعید زمان ما هستند

سیره علمی تربیتی حضرت علامه این بوده است که در متن اجتماع فعالیت کنند و همین مردم غیر روحانی را پله پله بالا بیاورند. جناب خواجه ابوسعید یکی از همین افراد دانشگاه و حوزه ندیده بودند که در همین جلسات تدریس معرفت نفس و دیگر جلسات شهر آمل رشد نمودن…
, , ,

ابوسعید ابوالخیر کیست؟

خواجه ابو سعید رحمت الله علیه ایشان یکی از شاکردان علامه حسن زاده آملی در عرفان عملی تربیت شده اند .اگر  ایشان کسی بودند که علامه بارها نامشان را ذکر کرده اند «خواجه ابوسعید ولایی» لقبی بود که علامه حسن زاده به ایشان دادهو «فص حکمه عصمتیه» از …
, ,

اجمال از زندگی استاد ولایی ۲

حاج رضا ولایی مشتهر به ابوسعید آملی (زاده ۱۳۰۶ درگذشته ۱۳۹۳)، از عارفان معاصر و شاگردان خاص و قدیمی حسن حسن‌زاده آملی بود که از طرف وی خواجه ابوسعید ولایی یا آملی لقب گرفته و اشاره به وی گفته بود: «ایشان ابوسعید زمان ما هستند». حسن‌زاده آملی …
, ,

اجمال از استاد ولایی

حاج رضا ولایی  یکی از شاکردان علامه حسن زاده آملی در عرفان عملی بود . حاج رضا ولایی در درسهای عرفان نظری حضرت استاد شرکت کرده اند و هم از دستورالعمل های سیر و سلوکی استاد بهره ها برده اندو عنوان «خواجه ابوسعید» را حضرت استاد برای ایشان پسند…