,

ایشان ابوسعید زمان ما هستند

سیره علمی تربیتی حضرت علامه این بوده است که در متن اجتماع فعالیت کنند و همین مردم غیر روحانی را پله پله بالا بیاورند. جناب خواجه ابوسعید یکی از همین افراد دانشگاه و حوزه ندیده بودند که در همین جلسات تدریس معرفت نفس و دیگر جلسات شهر آمل رشد نمودن…
,

حالات استاد ولایی

حضرت علامه میفرمودند : ( یکی از عزیزان به نزدم آمد و فرمود من در یک حال عرفانی به محضر حضرت سلیمان رسیدم. بنده به ایشان گفتم دفعه بعد که این حال به شما دست داد از حضرت سلیمان دستوری بگیرید که هر وقت خواستید بتوانید به محضرشان برسید. این عزی…
, , ,

نکته ناب

زبان حال جناب خواجه ابوسعید در طول حیات پر برکتشان این بوده است که : مرگ اگر مرد است گو پیش من آی * تا در آغوشش بگیرم تنگ؛ تنگ. من از او جانی ستانم جاودان * او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ…

مقدمه علامه حسن زاده آملی ابیات طبری خویش که تقدیم به خواجه ابوسیعید آملی نمودند

مقدمه حضرت علامه حسن زاده آملی بر مجموعه ابیات طبری (مازندرانی) خویش که تقدیم به خواجه ابوسیعید آملی نمودند این کمترین به سه زبان تازى و پارسى و تبرى، اشعار بسیار سروده است. دیوان اشعارم به تازى و پارسى، مقدارى مکرر به طبع رسیده است. این کلم…
, , ,

ابوسعید ابوالخیر کیست؟

خواجه ابو سعید رحمت الله علیه ایشان یکی از شاکردان علامه حسن زاده آملی در عرفان عملی تربیت شده اند .اگر  ایشان کسی بودند که علامه بارها نامشان را ذکر کرده اند «خواجه ابوسعید ولایی» لقبی بود که علامه حسن زاده به ایشان دادهو «فص حکمه عصمتیه» از …
, ,

اجمال از زندگی استاد ولایی ۲

حاج رضا ولایی مشتهر به ابوسعید آملی (زاده ۱۳۰۶ درگذشته ۱۳۹۳)، از عارفان معاصر و شاگردان خاص و قدیمی حسن حسن‌زاده آملی بود که از طرف وی خواجه ابوسعید ولایی یا آملی لقب گرفته و اشاره به وی گفته بود: «ایشان ابوسعید زمان ما هستند». حسن‌زاده آملی …
, ,

اجمال از استاد ولایی

حاج رضا ولایی  یکی از شاکردان علامه حسن زاده آملی در عرفان عملی بود . حاج رضا ولایی در درسهای عرفان نظری حضرت استاد شرکت کرده اند و هم از دستورالعمل های سیر و سلوکی استاد بهره ها برده اندو عنوان «خواجه ابوسعید» را حضرت استاد برای ایشان پسند…