, ,

ازشرک در آمدن و به توحید رسیدن

ما الان بالقوه آتش هستیم و باید بکوشیم تا آدم بالفعل شویم. آدم شدن یعنی از شرک به در آمدن و به توحید رسیدن، یعنی همان (لا اله الا الله). نگویید آیا این همه آدم که (لا اله الا الله) این چنین ندارند آدم نیستند؟ نه آدم نیستند. آن ها انسانی را…