, , ,

مراتب طهارت

علاوه بر استغفار آدم باید همیشه با طهارت و با وضو باشد. آدم که با وضو بود با طهارت است. طهارت از این جا شروع می شود. ما انواع طهارت داریم: 🍂 طهارت بدن 🍃طهارت فکر 🍂طهارت خیال 🍃طهارت قلب، عقل، روح، سرّ، خفی، اخفی. طهارت بدن یعنی داشتن وضو یا غسل…
, , ,

خدایا مرا ببخش

استغفرالله یعنی خدایا مرا ببخش و اتوب الیه یعنی من به سوی تو برگشتم یعنی می خواهم به (لا اله الا الله) برسم.
, , ,

استغفرالله ربی و اتوب الیه

اگر آدم به این اسباب که در عالم است و جلوگیر آدم است و اله آدم است و نمی گذارد خداوند تبارک و تعالی را مشاهده کند، این ها همه سد است و با این توجه اگر بگوییم (و اتوب الیه)دروغ می گوییم. لذا بعضی از بزرگان جرات نمی کنند (و اتوب الیه)بگویند، ف…
, ,

عالم نمود خداوند

عالم آیه خداوند است، یعنی نمود اوست.
, , , ,

ظاهرشدن کل الغنی

اگر خدا دارایی آدم باشد که عبارت از حقیقت باشد، این دارایی مطلق است، و غنا پیدا می کند و کل الغنی در او ظاهر می شود.
, , ,

خاصیت عبادت ازنگاه عارف حکیم

عبادات این خاصیت را دارد که به مرور تمرین می کنیم تا از خود بیرون بیاییم.✨ عارف حکیم حاج آقا امامی حفظه الله