این صنع الهی را پاک داشته باشید (فیلم از علامه حسن زاده)

این صنع الهی را پاک داشته باشید (فیلم از علامه حسن زاده) حضرت علامه حسن زاده آملی: شما عزیزان، جوانان اجتماع ما، مهمترین کاری که، مهم ترین حرفی که از زبان قرآن دارم به شما عرض می کنم این است که سعی کنید که انسان قرآنی باشید، انسان قرآنی ب…