, ,

مساجد حقیقی

وَ یُذکر فیهااسمه" (منظور مساجد حقیقی)در هفت پرده با دوست در مناجات اند: ١.زبانشان همواره در ذکر است. ٢.روحشان متصف به صفات الله است و خدا گونه شده اند. ٣.روحشان چنان در مناجات سِّری با محبوب است که از ما سِوی بیگانه اند. ۴.قلبشان چنان در حضو…
, ,

پیکره نماز

در پیکره ظاهری نماز ؛مصالح فراوانی وجود دارد ؛لذا حضرت حق الله نماز را برای همه امت ها واجب فرمود. تکامل معنوی انسان در خدمت انبیا و در گرو زمان است : از آدم(ع) تا خاتم(ص۹؛ درست مثل مدرسه؛ و کلاس ها طبقه بندی است؛ از کلاس اول به دوم و سوم و …
, ,

عشق حق از زبان حافظ

حافظ قرآن عشق حق را خوش ترسیم کرده که : در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد چه کسی است در مقابل است که در مقابل تجلیات حق تاب مقاومت داشته با…
, ,

یحّبهم و یحبّونه

آیه کریمه (یحّبهم و یحبّونه)یعنی الله بندگانش را دوست دارد چون روح منفوخ او و سر در خط فرمان اویند)و بندگان پروردگارشان را دوست می دارند( که اصل خویش را دوست می دارند). این جلیه حب نخست ؛ از حق ظهور یافت؛ که او اول انسان را دوست داشت و آفرید چرا…
, ,

جایگاه عشق حق از زبان رسول الله

قال رسول الله (ص)فی خبر عن ربه سبحانه:(لا یسغنی ارضی و لا سمایی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن ) یعنی:رسول الله (ص) در حدیث قدسی از قول رسول الله می فرمایند: زمین و آسمان را گنجایش و لیاقت عشق و محبت من نبود تنها قلب بنده خاص مؤمنم(تاکید روی مؤمن …
, ,

انسان امانت دار الهی

همه موجودات ،مخلوق یا مظهر حق بودد . ولی با نداشتن عشق و عرفان لیاقت امانتداری نیافتند . تنها انسان که منفوخ حق بود،شناسای خویش و اصل خود که نفخه ی روح حق بود و امانت دار الهی گشت. چنانجه رسول الله (ص) فرمدند:(من عرف نفسه فقد عرف ربه۳) (هر کس گو…
, ,

امانت دار الله

حضرت حق الله می فرمایند: ((إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَهَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَظَلُوماً جَهُولاً))ما امانت خود را بر آسمان، زمین و کوه…
, , ,

فراق نماز گزار

آیا نمازگزار که از فراق نماز میخواند به دنیا توجهی هست؟ و یا شیطان را به ایشان راهی است؟ آیا برای چنین عاشقانی نماز تکلیف است و سنگینی؟ در جواب باید گفت با توجه به آیه ذیل حاشا: « واعلموا أن فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم و ل…
, , ,

نماز عطیه حق

نماز عطیه حضرت حق است و ره آورد سفر معراجی حضرت محمد صلی ا... علیه و آله و سلم و نمازگزار , سالک وادی عشق است و در هر قدمی سلوکی و وصالی, نه آنچه قشریان گمان برند که نماز , تکلیف است و تحمل سختی. آری برای ناآشنایان و دورران, تکلیف است تا به و…
, , ,

علم و عمل

علم سازنده روح و عمل سازنده بدن است و همواره در همه عوالم بدن آن عالم مرتبه نازله نفس است و بدن های دنیوی و اخروی در طول یکدیگرند و تفاوت به نقص و کمال است.ش۱ ملکات نفس مواد (یعنی ابدان, بدن ها) صور برزخی اند , یعنی هر عمل صورتی دارد که در عالم…
, ,

تعریف ملکات

از اعمال ملکات حاصل می شود, ملکات جمع ملکه و به معنای صفتی است که جزء وجود آدمی شده به طوری که نتواند آنرا از وجود خود بیرون کند. یعنی ملکات انسان سازند و ما را به عالمی متناسب خود می برند و انسان یعنی همین که (با ملکاتش ) خود را ساخته است.ستادم حس…
, ,

عبادت با طمع شرک است

عبادت حتی به طمع بهشت یا ترس از دوزخ ،شرک است(توجه به غیر در نماز هم شرک است).چون اگر از این عبید باشی (خدا فرماید اگر بنده ای باشی که چشم به نعمت من داری)خواسته ات را می دهم،ولی پس از گرفتن آن (گرفتن نعمت)،تو دگر معبود نمی شناسی(چون آدمی به …
, ,

نماز مصداق ذکر

 نماز مصداقی (شاهدی)از مصادیق ذکر است که جمعاً نمودار بندگی بنده نسبت به پروردگارش الله است.یعنی نماز ذکر و واقعیتی است که آدمی را به الله می رساند.چنانکه حضرت الله فرماید:"یا ایها الذین امنوا اذا نودی للصلوه من یوم الجمعه فاسعوا إلی ذکر الله و ذرو…
, ,

نماز ذکر حضرت حق الله

نماز نیایش است ونیایش دعاست. ما در نماز از خدا مى خواهیم"اهدنالصراط المستقیم" ما را به راه راست هدایت کند که این در واقع درخواست و دعاست.کل صلات  ذکر است.نماز را ذکر گفته اند چون علاوه بر ارکان عملی،دارای اذکار قولی نیز هست.اذکار قولی از ذکر خداوند…
, , ,

دنبال خدا گشتن

انسان ها همه مبهوت به دنبال پروردگار ورب خود مى گردن ( مانند پرگار که مبهوت به دور خود می چرخد). و عجیب این است که همه می گویند " خدای من ، خدای من ، خدای من"، خدایی که مال من است. و هر کس رب خود را دارد ( و همه هم طلبکارندچون مخلوق اند): هم…
, ,

ذکر از زبان امام باقر علیه السلام

از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمودند:"لا یزال المؤمن فی صلاه ما کان فی ذکر الله عزّوجلّ قائما کان أو جالسا أو مضطجعا"ان الله سبحانه یقول :"الدین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکّرون فی خلق السموات و الارض ربّنا ما خلقت هذا باطلا …
, , ,

ذکر از زبان امام صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام فرمایند:"من کان ذاکرا لله علی الحقیقه فهو مطیع و من کان غافلا عنه فهو عاص و الطاعه علامه الهدایه والمعصیه علامه الضلال و أصلهما من الذکر والغفله""هرکس به حقیقت ذاکر الله باشد او مطیع و تحت فرمان الله است و هرکسی از الل…
, , ,

پرستش در وجود همه

هر کس به دنیا می اید به دنبال خدا می گردد. ریشه پرستش خدا از ازل در وجود همه ماست ولی بر روی ان پرده کشیده شده و ما ان را فراموش کرده ایم. همهء ذرات وجود شیءاندو در حال تسبیح حضرت حق و موجودات با تسبیح خود حضرت حق راتنزیه می کنند تا به او نز…
, ,

نور الله

نورِ الله:"فی بیوتٍ أذن الله أن ترفع"در خانه هایی(بیوت)قرار دارد که حضرت حق الله ایشان را به تجلیّات "نور السموات و الارض"رفعت داده است و مراد از آن خانه ها مساجد حقیقی است(کهمسجد واقعی مکانی نیست)و مراد از مساجد حقیقی خود انسان است و سینه…
, , ,

"بیوت"از نظر ملاسلطان علی گنابادی

ممکن است مقصود از "تلک البیوت"خانه های خلفای خدا از انبیاء اولیا،و سینه ها و دل های آنها،ولایت و نبوّت و ذات خود انبیاء و اولیاء باشد.پس در حقیقت مساجد و بیوتی که خداوند اذن داده که بالا رود،همان سینه ها و دل هایی است که باز و روشن است و پس از…
, , ,

مردان خدا

"رجالٌ لا تلهیهم تجارهٌ و لا بیعٌ عن ذکر الله و إقام الصلوه و إیتاءالزکوه"پاک مردانی که دل از بازرگانی و داد و ستد دنیا بریدند،که هیچ کسب و تجارت آنها را از یاد الله و به پا داشتن نماز و دادن زکات به فقیران غافل نگرداند". چون قلبشان "حرم الله" …
, ,

مجالس ذکر

سوال:اینک ببینیم مجالس ذکر یا باغستانهای بهشت کجاست؟ جواب:به قرآن گوش جان می سپاریم. جضرت حق الله می فرماید:نور الله و مجالس ذکر:"فی بیوتٍ أذن الله أن ترفعَ و یذکر فیها اسمه یُسبّحُ له فیها بالغدو و الآصال"در خانه هایی است که حضرت حق رخصت داده که…
, ,

مجالس ذکر کجاست؟

گفتیم که رسول الله برون آمدند به اصحاب خود و فرمودند :"ارتعوا فی ریاض الجنه.قالوا:یا رسول الله وما ریاض الجنه؟قال:مجالس الذکر""روزی بخورید و چرا کنید(هرکسی چراگاهی دارد،انسانها ،انبیاء حتی پیامبر،بسته به درجه معرفت آدمی چراگاه ها متفاوت است)در باغس…
, ,

فضیلت ذکر

فضیلت ذکر شهود حضرت حق است.قال روی أنّ رسول الله قد خرج علی أصحابه فقال اِرتعوا فی ریاضِ الجنه.قالوا یا رسول الله و ما ریاض الجنه؟قال مجالس الذکر .اغدوا و روحواواذکروا.در روایت است روزی رسول الله برون آمد به اصحاب خود سپس فرمودند:در باغ های بهشت به گ…
, , ,

وجوب نماز شب

نماز شب تنها بر پیامبر واجب بود ولی هرکس پیرو و مطیع پیامبر شد وقتی با نماز شب انس گرفت نمی تواند رهایش کند چون این را بر نفس خود واجب کرده است.حال اگر نماز شب را به جا نیاورد در ذات خود فساد کرده است.حال بیینیم فضیلت ذکر چیست؟…
, ,

مصداق مفسدون فی الارض

استادعلامه حسن زاده آملی روحی فداه سوال کردم:اگر کسی ذکری با خدا دارد،که با وجود آنکه در ابتدا برای او مشکل بوده ولی اکنون جان او شده و دیگر نمی تواند رهایش کند،اگر رهایش کرد؟استاد فرمودند:"این از مصداق های "مفسدون فی الارض"یعنی فساد در زمین …
, ,

ما ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی

همانگونه که درباره پیامبر در قرآن آمده:"و ما ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی"هرگز به هوای نفس(رأی و خواسته خود،بدون وحی پروردگار)سخن نمی گوید،سخن او غیر وحی خدا نیست.یعنی تمام سخنانش وحی الهی است(حتی سخنان روزمره اش در خانه).او به گوش خدا می شن…
, ,

نتیجه قرب نوافل

قرب نوافل ،حضرت حق الله چشم و گوش و دست و زبان عبد می شود.پس چنین بنده ای صفات خودیتش رفته و متّصف به صفات حضرت حق است: ز بس کشتم خیال تو تو کشتم پای تا سر من تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته…
, ,

نوافل

قال الله تبارک و تعال:"لا یزال العبد یتقرّبُ إلی بالنوافل حتی احببته،فإذا احببته کنتُ له سمعاً و بصراً و یداً و مؤیدا"انس از قول پیامبر از قول جبرئیل از قول الله روایت میکند:"بنده پی در پی به وسیله نوافل(مستحبات)به من نزدیک می شود تا دوستش بدا…
, ,

تصرف الله

جان الهی،(بقدره الله)کار می کند (یعنی هرچه می کند خدایی است چون اکنون همه اعضایش در تصرّف الله است و خداست که هر عضوی را به کار وا میدارد،نه بنده)(بسمعِ الله)می شنود(با گوش خدا می شنود)،(بعینُ الله)می بیند (با چشم خدا می بیند)،و بدان جا می رسد که بگ…