,

نظر آیت الله سیدعلی حسینی

بسم الله الرحمن الرحیم طی جلسه با استاد گرانقدر فلسفه و عرفان حوزه های علمیه حضرت ایت الله حسینی املی  با موسسه اوای توحید سخنگوی جلسه جناب اقای حیدری گزارشی از موسسه وفضای مجازی به  این استاد گرانقدر ارایه نمودند . در این جلسه درخصوص معظلات و…
,

نظر ایت الله حسن رمضانی

  سم الله الرحمن الرحیم طی جلسه با استاد گرانقدر فلسفه و عرفان حوزه های علمیه حضرت ایت اللهحسن رمضانی  با موسسه اوای توحید سخنگوی جلسه جناب اقای حیدری گزارشی از موسسه وفضای مجازی به  این استاد گرانقدر ارایه نمودند . در این جلسه در…

نظر حجت الاسلام تلخابی نماینده مجلس خبرگان

بسم الله الرحمن الرحیم طی جلسه موسسه اوای توحید با نماینده مجلس خبرگان حجت الاسلام و المسلمین تلخابی دبیر جلسه حجن الاسلام محمدرضا حیدری بود ایشان گزارش کار مجزای از موسسه را ارایه نمودند و در پایان حضرت استاد ارجمند حجت الاسلام لطفی بیاناتی را فرمو…
    لینک گروه تلگرامی مباحث علامه حسن زاده املی عضویت