, ,

گزارش تصویری اردوی آشنایی قرار گاه امام حسین

بسم الله الرحمن الرحیم با عنایت خداون توفیق داشتیم تابستان۹۵درکنار بچه های مسجد امام حسین شهرک مهدیه باشیم