%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b3%db%b2%db%b7_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b5%db%b2%db%b8
dsc_0189
, ,

گزارش تصویری اردوی آشنایی قرار گاه امام حسین

بسم الله الرحمن الرحیم با عنایت خداون توفیق داشتیم تابستان۹۵درکنار بچه های مسجد امام حسین شهرک مهدیه باشیم