, , , ,

نماهنگ ورودی ۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم باعنایت خداوند درتابستان سال ۱۳۹۴ در مهدیه مسجد حضرت ابو الفضل علیه السلام ۱۰۰دانش آموز با ورودی  و مصاحبه این مجموعه را باوجود خودشان مزین کردن که در این مدت برنامه های اصلی و جنبی داشتیم که مطابق طرح نامه که نو…
, , ,

نشست قرارگاه حضرت ابوالفضل علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم در سال ۹۳ توفیق داشتیم که نزدیک به ۱۰۰ دانش اموز ممناز در مقطع دبیرستان را در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام جذب کرده و برنامه های عمی-فرهنگی برای این عزیزان داشتیم و حال یکی از قرارگاه های اصلی مجموعه میباشد مسئول مجموع…