, , , ,

استاد ضیایی

نفسیر سوره کهف پخش زنده رادیویی نجم الدین استاد ضیایی
,

ستایش ابن عربی از امام سجاد

ستایش ابن عربی از امام سجاد محیى الدین ، در مناقب مى گوید: صلوات خداوند و ملایک و حمله عرش ‍ و جمیع خلقش در زمین و آسمان ، بر آدم اهل بیت ؛ کسى که از کیت و ماکیت ، منزه و روح جسد امامت است . آن که شمس شهامت و مضمون کتاب ابداع است و حل معماى س…