مطالب توسط heydari

همه تاریکی دارند

همه مخلوقات این تاریکی را دارند چون آدم هر جایی که می رسد یک توقفی می کند، مثلاً زمانی که در رحم مادریم در آن جا توقف کردیم،وقتی به دنیا آمدیم در آغوش مادر توقف کردیم و هر چه می بینیم همان را خدا می دانیم، میلمان به شیر مادر است و مادرمان را خدا […]

,

آدم حجاب را درست می کند

(ان هی الا اختلاق. ، یعنی این ها چیزی نیست، تو این حجاب را خلق کردی، توهم کردی، لذا آدم حجاب را درست می کند مثل این که آدم در شب صداهای هولناک می شنود وقتی چراغ را روشن کرد هم آن صداها و هم آن اشباح به وسیله آن روشنی محو می شود، وقتی […]

,

آدم شر خود آدم است

 می فهمیم که خود آدم شر خود آدم است و این عبارت از وهم آدم که در خارج نیست. مثل این که آدم دشمن فرضی را که فرض می کند هم از او می ترسد و بعد می نالد، گاهی اوقات می بینی جانش را هم از دست می دهد. خود آدم خلق می کند، […]

,

چه چیزی افت ادمیت ماست؟

 آدم همه قوای عالم را داراست. آن چه آفت آدمیت ماست کفر و شرک است.  آفت بدن ما، آفت آدمیت ما نیست چرا که بدن آدم، آدم نیست. بدن وسیله کسب ماست. پس آن چه برای آدم مهم است عبارت از به حقیقت رسیدن آدم است. منبع: کتاب سر حکمت،ج۳، محمود امامی

,

آدم کیست؟

آدم یعنی آن که می تواند به حقیقت برسد حیوان، شیطان و ملک نمی توانند به حقیقتی که انسان می رسد، برسند. آدم می تواند به حقیقه الحقایق، به یکتای همه و به هستی بی نهایت برسد. انسان این معنی را می فهمد. چون آدم این معنا را دارا است. آفت این معنا و حقیقت […]

,

چه چیزی افت ماست؟

چه چیزی آفت ماست و ما از کجا این آفت را درست می کنیم؟ وقتی که طفلیم و وقتی که بزرگتر می شویم، از اول تا انتها، همه این ها آفت است چون هر جایی که می رسیم و هر کمالی را که پیدا می کنیم، به آن مشغول می شویم و از آن کمالات […]

,

همه اسم او هستند

همه اسم او هستند یعنی خداوند مسمای آن اسماء می باشد یعنی همه این اسم ها به آن مسمی تکیه دارند، همه این صورت ها به آنها ذوالصوره (صاحب صورت) متکی هستند و او قیوم همه است. پس او که یکتای همه یعنی احد باشد اصل است و آدم می تواند به آن اصل یعنی […]

,

هیچ کس چشم خود را نمیتواند ببیند

هیچ کس چشم خود را نمی تواند ببیند، چشم وسیله دیدن است. اگر خواستی چشم را ببینی نه چشم را می بینی و نه اشیاء را، پس چشم همین طوری است. چشم و مرآت وسیله است که آدم می بیند و هیچ وقت خودش دیده نمی شود، لذا آن عارف بزرگوار می گوید (المراه لاتری […]

,

آدم بت ها را خدا می داند

آدم هم خودش و هم آن هایی را که خلق می کند خدا می داند و چون این بت ها را خدا می داند آن ها را باید بشکند. یعنی دیدنی و شنیدنی هیچکدام کاره نیستند، خداوند تبارک و تعالی است که سیر یا گرسنه می کند، تشنه و سقایت می کند و یا بیماری […]

,

ادم همه را خدا میداند

آدم هم خودش و هم آن هایی را که خلق می کند خدا می داند و چون این بت ها را خدا می داند آن ها را باید بشکند. یعنی دیدنی و شنیدنی هیچکدام کاره نیستند، خداوند تبارک و تعالی است که سیر یا گرسنه می کند، تشنه و سقایت می کند و یا بیماری […]

,

آیات الهی

ما باید از آیات خداوند تبارک و  تعالی به حقیقه الحقایق که ذوالآیه است برسیم. ما آیات را که می بینیم همان جا توقف نکنیم لذا خوردنی، شنیدنی، بوییدنی، پوشیدنی، دیدنی و علم، هیچ کدام خدا نیست. ما فی السموات و الارض، همه آیات الهی هستند، پس هم سنگر و هم آفت در ماست. سنگر […]

,

طبق آیات ما دارای دو مرتبه هستیم

طبق آیات  ما دارای دو مرتبه هستیم. در یک مرتبه است که چیزی را دوست می داریم، یعنی ملایم با ماست در حالی که آن برای ما شر است. چرا شر است؟ چون برای آخر ما شر است و آن آخر آفت زده می شود، لذا کسانی که در دنیا متوغل هستند آخر را پیدا نمی […]

,

«اینما تولوا فثم وجه الله»

ما تصویر خداوند تبارک و تعالی را یک شیء حقیقی می بینیم، این ها آیات الهی هستند (ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولی الالباب. آل عمران /۱۹۰) (اینما تولوا فثم وجه الله. بقره/۱۱۵). همه مخلوقات وجه الهی و آیات خداوند تبارک و تعالی هستند. ما با عکس ها […]

,

ابله

وقتی ابله آیینه به دست می گیرد و تصویر خودش را در آیینه می بیند  خیال می کند شخص دیگری است و می گوید چه زشتی و آیینه را زمین می گذارد. ما هم تصویر و ظهورات خداوند تبارک و تعالی را شخص می بینیم. این ها کلمات و ظهور او هستند که عبارت از […]

,

اهل حس کسانی هستند که فقط دنیا را می بینند

اهل حس یعنی کسانی که فقط دنیا را می بینند، حالا چه معتقد باشند و چه بگویند که فقط دنیا هست، مثل مادیون و چه مثل ما که چون مادیات را دیدیم لذا همین مادیات را آخر حساب کردیم. بنابراین ما به آن آخر پیغمبری که عبارت از همان روح منفوخ و توحید باشد، آگاهی […]

,

صدام هم نمی تواند به کسی شر برساند

در و دیوار عالم به کسی شر نمی رساند، صدام هم نمی تواند به کسی شر برساند. اما دیگران که تابعش هستند، این شر را دارا هستند و در آن جا می مانند. صدام به چه چیز فکر می کند؟ فکر او همان امارت عراق است و این که امیر و رئیس و آمر آن […]

,

خیر و شر

ما شر و خیر را با اصل خودمان یعنی با آن نبوتی که دارا هستیم مقایسه می کنیم. حال این نبوت یا بالفعل است به اندازه ای که می فهمیم و یا بالقوه است به اندازه ای که.. پیغمبرمان فرموده است، لذا پیغمبرمان هر چیزی را برای ما و برای نبوت ما شر دانست، ایشان […]

,

همه برای ما جاده هستند

مخلوقات خداوند تبارک و تعالی اگر ما را نگه داشتند, این برای ما آفت می شود. این مخلوقات همه آمدند که ما از آن ها رد شویم,این ها همه برای ما جاده هستند. همین خوردن و آشامیدن و ازدواج و خانه و باغ و زمین و منصب, عقل و علم و دنیا همه مقدمه هستند […]

,

زمان رسیدن به خیر

خیر آن وقتی است که ما به آن اصل برسیم، لذا اگر در راه خداوند تبارک و تعالی چیزی به ما رسید، هر چه باشد خیر است. انبیاء علیهم السلام این طور بودند، لذا نه حرفی و نه عملی آن ها را از عمل و آخر خودشان باز نمی داشت. لذا اول از کافرون مسیر […]

,

همه عالم برای آدم ساجد هستند

همه عالم برای آدم ساجد هستند. این طور نیست که چیزی بخواهد آدم را نگه دارد. خداوند این گونه خلق کرد، چون فرمود(فسجد الملائکه کلهم اجمعون. بقره/۳۱). کل ملائکه یعنی کل قوای عالم در خدمت آدم هستند، یعنی بدن آدمند. آدم باید از این ها رد شود و از این ها استفاده کند و به […]

,

افراد جهنمی

تمام اشخاصی که افتادند یعنی جهنمی هستند، آن هایی هستند که از مقصد انبیاء غفلت کردند. هر کس از مقصد انبیاء غفلت پیدا کرد، در یک جا می ماند و توقف می کند. مثلاً از عمر سعد از مقصد انبیاء غفلت پیدا کرد، او امارت ملک ری را می خواست. معاویه و ابوجهل، صدام، بوش […]

,

چه چیزی آدم را از بین می برد؟

آن محرمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عبارت از شروری هستند که آخر آدم را از بین می برند. پس ما نباید آن چیزی را که خودمان شر می دانیم یا اراذل ناس که خیلی چیزها را خیر می دانند، درست بدانیم. ممکن است این اراذل ناس از نزدیکان آدم باشند. لذا وقتی […]

,

معنای استعاذه

گفتیم استعاذه معنی اش این است که آدم عمل کند و آن سوره را هم تکرار کند و گفتن آن سوره به این خاطر است که آدم را مصمم کند. حال اگر آژیر خطر کشیده شد، آدم بگوید: من به سنگر می روم و به سمت سنگر بدود، این کار اصلی را انجام داده است. […]

,

شر

روشنی چیست که ما باید به آن پناه ببریم؟ شر چیست؟ چه چیزی برای آدم شر است؟ شرک. شرک شر است و این شرک را چه کسی درست کرده است؟ من خودم درست می کنم، شما خودت درست می کنی، همه آدم ها خودشان درست می کنند و این از طرف خداوند تبارک و تعالی […]

,

پناه بردن به خدا

آن هایی که غذای آدمی است، واجباتی است که خداوند تبارک و تعالی به وسیله پیغمبرش برای ما واجب فرموده است. پس اگر انسان تکالیف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را مو به مو انجام داد و از آن چه نهی کرده است، پرهیز کرد، از شر و آفت نجات پیدا کرده است. […]

,

علم و عمل

همین طور که مقدمات تحصیل می کنیم و به واسطه علم،عمل هم پیدا می کنیم، باید علم و عمل را با هم داشته باشیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:(آمنوا و عملوا الصالحات. عصر/۳) هم ایمان باید باشد و هم علم، که علم مقدمه ایمان است. لذا کسانی که علم پیدا نمی کنند، […]

,

جهل آدم

تاریکی جهل آفت آدم است. هیچ چیزی جز جهل آفت آدم نیست. جهل یعنی نفهمی و عدم معرفت نسبت به خداوند تبارک و تعالی. جهل از لحاظ آدمی برای ما آفت است و علوم ظاهری که برای آدمیت آدم مقدمه هستند اصل نیستند. اگر آدم علوم ظاهری را داشت ولی توجه به خداوند تبارک و […]

,

تاریکی

آدم خودش تاریکی را خلق می کند و الا تاریکی نیست. تاریکی عبارت از این است که آدم به دنیا میل پیدا می کند و از آخرت خودش غافل می شود. یعنی آن دیدنی، شنیدنی، خوردنی و بوییدنی که مربوط به بدن انسان است، بدن آدم را با خود آدم اشتباه می کند؛لذا به هر […]

,

همه به طرف تاریکی اند

آدم یک نظر که به عالم می اندازد می بیند همه به طرف همان تاریکی اند. آدم چون جزء جامعه است این تاریکی برای آدم فراگیر می شود. مثل این که ما جزء این گردونه هستیم لذا با گردونه این عالم می گردیم. آن وقت می بینیم که اجتماع در تاریکی هستند و ما اجتماع […]

,

تو چه بهشتی را می خواهی؟

انسان از همان وقتی که چیزی می فهمد و چشم و گوشش باز می شود، طفل می شود و مدرسه می خواهد برود، هر چه می بیند همین ها را می بیند. لذا به هر کسی هم بگوید که تو چه بهشتی را می خواهی؟ همین بهشت حیوانی را می خواهد. حال اگر خیلی آدم […]