مطالب توسط heydari

صوت انقلاب

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: انقلاب اسلامی تنظیم : موسسه اوای توحید    

صوت قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: صوت قرآن تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت شهدا

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: شهدا تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت خدا

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: خدا تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت گناه

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: گناه تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت قیامت

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: قیامت تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت ملکوت

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: ملکوت تنظیم: موسسه اوای توحید

صوت مرگ

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: ملکوت (مرگ) تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت تقوا

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع:تقوا تنظیم : موسسه اوای توحید

,

خنجر و شمشیر شد ریحان من

آن عارف بزرگوار می فرماید که: خنجر و شمشیر شد ریحان من مرگ من شد بزم و نرگستان من(مثنوی) این حرف را حضرت امیر (علیه السلام)می فرماید. حضرت امیر (علیه السلام)یعنی همان نبی، یعنی همانی که به خداوند تبارک و تعالی آگاهی پیدا کرده است. ملایم ایشان غیر از ملایم معاویه است. ملایم معاویه یعنی […]

,

کمال رسان

بعضی از مخلوقات هستند که به آدم کمال می رسانند مثل خوردنی ها، دیدنی ها، شنیدنی ها که بدن، خیال و علم آدم را تأمین می کنند. علم یعنی همان کلیاتی را که آدم ادراک می کند و به آدم کمال می دهند. با این توجه، می توان گفت: تمام ما خلق که شر ندارند، […]

,

خدا شر خلق میکند؟

خداوند تبارک و تعالی شر خلق نمی کند، چون شر یعنی نیستی، لذا شرها دائر مدار نیستی هستند، هر جا نیستی بود می بینی که شر هست. مثلاً یک چیزی که ضد بدن آدم باشد مثل آتش که بسوزاند یا چیز برنده ای به دست آدم بخورد و ببرد، آن باعث شر می شود، به […]

,

آیات نمایان گر هستند

مخلوقات خداوند تبارک و تعالی، یعنی آیات الهی را هر جا می بینیم نمایان گر خداوند تبارک و تعالی هستند. مثلاً برای این که مجلسی در جایی بر پا کنند چند علامت و پرچم زده باشند. یک جایی را با چراغ روشن کرده باشند. فلشی زده باشند و یا مطلبی نوشته باشند، اگر هر کسی […]

,

چشم را خدا داده که بینا باشد

چشم را خدا داده که بینا باشد، آدم از این چشم و آن آیه باید خوب استفاده کند. خداوند تبارک و تعالی آیه خلق کرد، خلق یعنی آن ها که آیه خالق هستند و از خالق حکایت می کنند. مثل این که نویسنده که می نویسد یعنی خودش را ظاهر می کند و ما به […]