, ,

شرح قلب

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الامام الصادق علیه السلام :
القلب حرم الله فلاتسکن فی حرم الله غیره
لااله الاالله توحیداست که قلب رادرست می کند.
هرموجودی قلبی داردکه حیات به اعضاء وجوارح وبدن اومی دهدچه مجردباشدوچه مادی،مقراوست.
قلبش عبارت ازمقرفرماندهی است اگرمقرازبین برودلشگرمتلاشی می شود.
فاذاسویته ونفخت فیه من روحی،,,,پس وقتی او را معتدل کردم واز روح خود در آن دمیدم,,,, سوره حجر آیه ۲۹،،،،نفخ روح،لااله الاالله است که خداوندبه آدم می دهد.لااله الاالله بایدهمه آدم (اعم ازچشم وگوش و…خیال ووهم وعقل) رافرابگیرد.وبه فرمان خداوندکارکنند،همه بایداین دارایی راداشته باشندولذاالقلب رادارند.

القلب یعنی کل مقرفرماندهی که به آدم حیات می دهد.
فرمایش ظریفی حضرت صادق علیه السلام فرمود که فلاتسکن نفرمودفلاتُدخل ، همه خوردنی ها ،دیدنی ها ،و خیال ،وهم ،عقل درآدم می ریزدولی نبایدساکن شود.
ازجانب خداوندبایدماذون باشم تاکاری راانجام بدهم ،اگربالااله الاالله دریافت کردم،قلب کارخودش راانجام داده است.

هرچه کهبپرستی می خواهدواردشودوازمن صادرشودبایدازمسیرلااله الاالله واردشوند.

حکیم الهی
استاد امامی

شرح متن درسگفتار مبحث قلب انسانی بخش ۱

بسم الله الرحمن الرحیم

قلب از ماده انقلاب گرفته شده و انقلاب به معنای دگرگونی واز حالی به حال دیگر شدن است, وقلوب ظاهری انسانها نیز چنین هستند, یعنی دائما این قلب ظاهری درون قفسه سینه میزند و با هر تپش, خون را به اعضا میرساند وبه آنها غذا میدهد, اگر قلب ظاهری از کار بیفتد, بدن ماده حیاتیش را دریافت نمی کند ودر عرض چند دقیقه, حیات ظاهری خود را از دست میدهد.

تمام موجودات قلبی دارند که حیاتشان به آن قلب است.

انسان علاوه بر قلب ظاهری, قلب دیگری دارد که حیات انسانیش به آن است وچه بسا انسانهایی که هیچگاه صاحب قلب نمیشوند و چون قلب انسانی پیدا نمیکنند, حیات انسانی هم ندارند ودر حد بشریت ,از دنیا بهره می برند.

. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید
همانا در این تذکریست برای کسی که قلب دارد یا گوش می سپارد و او شاهد است .

اگر از حد بشریت عبور کنیم یعنی بخواهیم به باطن عالم هم توجه کنیم ودر ظاهر حیات دنیا متوقف نشویم ,دو دسته خواهیم شد :

یا خودمان صاحب قلب خواهیم بود ویا به حرف صاحبان قلوب گوش خواهیم داد.

انبیای الهی صاحبان قلبند وامت آنها صاحب قلب می شوند ,اگر به حرف آنها گوش بدهند .

تا انسان صاحب قلب انسانی نشود ,مقر فرماندهی انسانی را ندارد ,که از آن مقر به لشگریان واعضا وجوارح انسانیتش ,غذا برسد و کم کم انسانیت در اثر بی غذایی حیاتش را از دست میدهد .

 همی میردت عیسی از لاغری

تو در بند آنی که خر پروری

مولوی مثنوی معنوی

عیسی انسان قلب اوست وقلب حرم خداست واگر در این قلب غیر خدا را ساکن کنیم, یعنی قلب انسانی را دارا نشدیم. خوب چه باید بکنیم تا صاحب قلب انسانی بشویم وعیسی جان ما نمیرد؟

برای ما انسانهای معمولی تنها راه گوش سپردن به تعالیم انبیای الهیست وراه دیگری نداریم وآیه کریمه سوره ق راه را به ما نشان میدهد که اگر میخواهید از کسانی باشید که قرآن تدوینی وعالم تکوین برایشان محل ذکر خدا است, باشید, باید صاحب قلب باشید یا به حرف صاحبان قلب گوش بدهید.

 قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ۲/

بگو اگر خدا را دوست دارید, از من تبعیت کنید تا خدا شما را دوست بدارد.

انسان موجودیست که قلبش جایگاه محبت خداوند متعال است و از این جایگاه و مقر فرماندهی, انسانیت به همه اعضای او تزریق میشود, یعنی دست وپا و چشم وگوش و پوست وهمه اعضا وجوارحش وخیالش و وهمش وعقلش,, همه الهی میشوند.

در حدیث قرب نوافل آمده که انسان با نوافل به مقامی میرسد که دست وپا و چشم وگوش واعضای او الهی میشود. الف /

…. بنده ام با نوافل به من تقرب می جوید تا او را دوست بدارم و وقتی او را دوست بدارم, گوش او میشوم که با آن می شنود و دستش می شوم که با آن کار میکند و,,,

پس قلب انسانی وقتی متولد شد, همه اعضا وجوارح او نیز خدایی میشوند, تا جایی که وقتی سخن میگوید, سخن گفتنش ما را به یاد خدا می اندازد, وقتی نگاه میکند, نگاهش خداییست وقتی کاری انجام می دهد, برای خداست, اصلا همه وجودش خداییست, چون از قلب که مقر فرماندهی خداست, دستور می گیرد ودر این مقر وقرقگاه خدا فرماندهی می کند وانسان از تحت فرماندهی هوای نفس خود بیرون امده و معبودش خدا میشود.

 الم اعهد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم ✨.۳/

ای فرزند آدم مگر با تو عهد نکردم که شیطان را عبادت نکنی که او دشمن آشکاریست
ومرا بپرستی که این صراط مستقیم است ….حالا ما هر روز میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم,, پس چرا در صراط مستقیم که صراط منعم علیهم است ومنعم علیهم همان انبیا واولیا وشهدا وصدیقین هستند ,نیستیم؟

بنا بر دلایل گفته شده هنوز صاحب قلب نیستیم زیرا به تعالیم انبیا واولیای الهی گوش جان نسپرده ایم وبه دعوت شیطان و هوای نفس کار می کنیم, پس معبودمان خدا نیست وبه همین علت از مقر فرماندهی که قلب انسانی است, بی نصیبیم واعمال ورفتار اکثریتمان خدایی نیست.

برای انسان شدن باید قلب و مقر فرماندهی داشته باشیم که از آن مقر, فرمانده دستور بدهد که این کار را بکن ویا آن کار رانکن, این سخن را نگو و نشنو و غیبت نکن ,دروغ نگو ,تهمت نزن ,حرف ناشایست نزن و اینگونه سخن بگو وبشنو و اینگونه عمل کن یا نکن و ,,,,,,,

۱/سوره ق آیه ۳۷

۲/سوره آل عمران آیه ۳۱

۳/ سوره یس آیه ۶۰

الف /حدیث قرب نوافل در متن ذیل

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *