کتاب نکاحات استاد سمندری

بسم الله الرحمن الرحیم مصاحبه با مسئول محترم موسسه آوای توحید باسلام و احترام خدمت مدیریت محترم شنیده شده که کتاب نکاحات در آفرینش چاپ و توزیع محول شده به موسسه اوای توحید؟ بسم الله الرحمن الرحیم باعرض وسعادت خدمت شما و تمامی طالبان عل…