جواب سوالات

بسم الله الرحمن الرحیم کلید سوالات دوره دوم کتاب معرفت نفس سوالات را با پاسخنامه خودتان تطبیق دهید  ان شا الله نهایتا تا فردا نتایج همراه با کد درسایت قرار داده میشود ۱-ج ۲-ب ۳-الف ۴-د ۵-ج ۶-ج ۷-ج ۸-ب ۹-ج ۱۰-ب ۱۱-د ۱۲-ج ۱۳-د …