صوت عظمت انسان

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع:  عظمت انسان تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت شهدا

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: شهدا تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت قل هو الله احد

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: قل هو الله احد تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت خدا

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: خدا تنظیم : موسسه اوای توحید

«صوت مربی الم یاتکم بنذیر»

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: مربی الم یاتکم بنذیر تنظیم : موسسه اوای توحید  

صوت ما قرآنیم

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: ماها همه قرانیم تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت گناه

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: گناه تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت قیامت

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: قیامت تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت هستیم که هستیم

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: هستیم که هستیم تنظیم : موسسه اوای توحید  

صوت نماز جمعه

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: نماز جمعه تنظیم : موسسه اوای توحید ت

صوت ملکوت

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: ملکوت تنظیم: موسسه اوای توحید

صوت مقام حضرت زهرا(س)

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: مقام حضرت زهرا سلام الله علیها تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت امام حسن (س) حافظ دین

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع:امام حسن علیه السلام حافظ دین تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت مرگ

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: ملکوت (مرگ) تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت سکینه بنت الحسین(ع)

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: سکینه بنت الحسین تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت تقوا

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع:تقوا تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت همه مسخره انسان اند

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: همه مسخره انسان اند تنظیم : موسسه اوای توحید    

پادکست روز ظهر عاشورا علامه حسن زاده

بسم الله الرحمن الرحیم پاد کست صوتی علامه حسن زاده روز ظهر عاشورا تنظیم و تولید : موسسه اوای توحید        
,

خنجر و شمشیر شد ریحان من

آن عارف بزرگوار می فرماید که: خنجر و شمشیر شد ریحان من مرگ من شد بزم و نرگستان من(مثنوی) این حرف را حضرت امیر (علیه السلام)می فرماید. حضرت امیر (علیه السلام)یعنی همان نبی، یعنی همانی که به خداوند تبارک و تعالی آگاهی پیدا کرده است. ملایم ایشان …
,

کمال رسان

بعضی از مخلوقات هستند که به آدم کمال می رسانند مثل خوردنی ها، دیدنی ها، شنیدنی ها که بدن، خیال و علم آدم را تأمین می کنند. علم یعنی همان کلیاتی را که آدم ادراک می کند و به آدم کمال می دهند. با این توجه، می توان گفت: تمام ما خلق که شر ندارند، …
,

خدا شر خلق میکند؟

خداوند تبارک و تعالی شر خلق نمی کند، چون شر یعنی نیستی، لذا شرها دائر مدار نیستی هستند، هر جا نیستی بود می بینی که شر هست. مثلاً یک چیزی که ضد بدن آدم باشد مثل آتش که بسوزاند یا چیز برنده ای به دست آدم بخورد و ببرد، آن باعث شر می شود، به خاطر…
,

آیات نمایان گر هستند

مخلوقات خداوند تبارک و تعالی، یعنی آیات الهی را هر جا می بینیم نمایان گر خداوند تبارک و تعالی هستند. مثلاً برای این که مجلسی در جایی بر پا کنند چند علامت و پرچم زده باشند. یک جایی را با چراغ روشن کرده باشند. فلشی زده باشند و یا مطلبی نوشت…
,

چشم را خدا داده که بینا باشد

چشم را خدا داده که بینا باشد، آدم از این چشم و آن آیه باید خوب استفاده کند. خداوند تبارک و تعالی آیه خلق کرد، خلق یعنی آن ها که آیه خالق هستند و از خالق حکایت می کنند. مثل این که نویسنده که می نویسد یعنی خودش را ظاهر می کند و ما به دقت به…

همه تاریکی دارند

همه مخلوقات این تاریکی را دارند چون آدم هر جایی که می رسد یک توقفی می کند، مثلاً زمانی که در رحم مادریم در آن جا توقف کردیم،وقتی به دنیا آمدیم در آغوش مادر توقف کردیم و هر چه می بینیم همان را خدا می دانیم، میلمان به شیر مادر است و مادرمان …
,

آدم حجاب را درست می کند

(ان هی الا اختلاق. ، یعنی این ها چیزی نیست، تو این حجاب را خلق کردی، توهم کردی، لذا آدم حجاب را درست می کند مثل این که آدم در شب صداهای هولناک می شنود وقتی چراغ را روشن کرد هم آن صداها و هم آن اشباح به وسیله آن روشنی محو می شود، وقتی خورشید طالع …
,

آدم شر خود آدم است

 می فهمیم که خود آدم شر خود آدم است و این عبارت از وهم آدم که در خارج نیست. مثل این که آدم دشمن فرضی را که فرض می کند هم از او می ترسد و بعد می نالد، گاهی اوقات می بینی جانش را هم از دست می دهد. خود آدم خلق می کند، بعد آن دشمن به او حمله می …
,

چه چیزی افت ادمیت ماست؟

 آدم همه قوای عالم را داراست. آن چه آفت آدمیت ماست کفر و شرک است.  آفت بدن ما، آفت آدمیت ما نیست چرا که بدن آدم، آدم نیست. بدن وسیله کسب ماست. پس آن چه برای آدم مهم است عبارت از به حقیقت رسیدن آدم است. منبع: کتاب سر حکمت،ج۳، محمود امامی…
,

آدم کیست؟

آدم یعنی آن که می تواند به حقیقت برسد حیوان، شیطان و ملک نمی توانند به حقیقتی که انسان می رسد، برسند. آدم می تواند به حقیقه الحقایق، به یکتای همه و به هستی بی نهایت برسد. انسان این معنی را می فهمد. چون آدم این معنا را دارا است. آفت این معن…
,

چه چیزی افت ماست؟

چه چیزی آفت ماست و ما از کجا این آفت را درست می کنیم؟ وقتی که طفلیم و وقتی که بزرگتر می شویم، از اول تا انتها، همه این ها آفت است چون هر جایی که می رسیم و هر کمالی را که پیدا می کنیم، به آن مشغول می شویم و از آن کمالات به خداوند راه پیدا…
,

همه اسم او هستند

همه اسم او هستند یعنی خداوند مسمای آن اسماء می باشد یعنی همه این اسم ها به آن مسمی تکیه دارند، همه این صورت ها به آنها ذوالصوره (صاحب صورت) متکی هستند و او قیوم همه است. پس او که یکتای همه یعنی احد باشد اصل است و آدم می تواند به آن اصل یعنی به و…