, , ,

کتاب بحار الانوار

«بحارالأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار علیهم السلام» از مهمترین کتابهای جامع حدیث شیعه است. این کتاب توسط علامه مجلسی (۱۰۳۷ – ۱۱۱۰ هجرى) تالیف شده است. علامه مجلسى در نقل مطالب بسیار دقیق عمل کرده و تقطیع در این کتاب جایگاهى ندارد. همچنین امانت در نقل و شیوه نقل مطالب دقیقا رعایت شده است. 

می توانید مجموعه کامل کتاب بحار الانوار را در ۱۱۰ جلد با چاپ نفیس و به زبان عربی دریافت کنید. برای سهولت در دانلود، مجموعه کامل مجلدات را در یک فایل زیپ قرار داده شده است، همچنین به صورت تک تک نیز میتوانید مجلدات را دانلود کنید:

دانلود کتاب بحار الانوار (همه مجلدات):

حجم: ۸۶۰ مگابایت

* لینک دانلود *

*لینک کمکی*

دانلود کتاب بحار الانوار (همه مجلدات به صورت تک تک):

(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – المقدمه والفهرس – ج۰۰)
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۰۱، العقل والعلم والجهل – ج۰۱،ج۰۲)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۰۲، التوحید – ج۰۳،ج۰۴)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۰۳، العدل والمعاد – ج۰۵-۰۸)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۰۴، الإحتجاج – ج۰۹،ج۱۰)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۰۵، قصص الأنبیاء – ج۱۱-۱۴)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۰۶(۱)، تأریخ نبینا وأحواله (ص) – ج۱۵-۱۸)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۰۶(۲)، تأریخ نبینا وأحواله (ص) – ج۱۹-۲۲)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۰۷، الإمامه – ج۲۳-۲۷)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۰۸(۱)، الفتن والمحن – ج۲۸-۳۱)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۰۸(۲)، الفتن والمحن – ج۳۲-۳۴)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۰۹(۱)، تأریخ أمیرالمؤمنین (ع) – ج۳۵-۳۸)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۰۹(۲)، تأریخ أمیرالمؤمنین (ع) – ج۳۹-۴۲)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۰، تأریخ فاطمه والحسن والحسین (ع) – ج۴۳-۴۵)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۱، تأریخ الإمام السجاد والباقر والصادق والکاظم (ع) – ج۴۶-۴۸)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۲، تأریخ الإمام الرضا والجواد والهادی والعسکری (ع) – ج۴۹-۵۰)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۳، الغیبه وأحوال الحجه (ع) – ج۵۱-۵۳)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۴(۱)، السماء والعالم – ج۵۷-۶۰)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۴(۲)، السماء والعالم – ج۶۰-۶۳)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۴(۳)، السماء والعالم – ج۶۴-۶۶)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۵(۱)، الایمان والکفر – ج۶۷-۷۰)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۵(۲)، الایمان والکفر – ج۷۰-۷۳)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۶، الأّداب والسنن – ج۷۴،۷۵،۷۶،۷۹)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۷، الروضه – ج۷۷،۷۸)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۸(۱)، الطهاره – ج۸۰-۸۲)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۸(۲)، الصلاه – ج۸۲-۸۵)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۸(۳)، الصلاه – ج۸۵-۸۸)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۸(۴)، الصلاه – ج۸۹-۹۱)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۱۹، القرآن والدعاء – ج۹۲-۹۵)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۲۰، الزکاه والصوم – ج۹۶-۹۸)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۲۱، الحج – ج۹۹-۱۰۰)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۲۲، المزار – ج۱۰۰-۱۰۲)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۲۳، العقود والایقاعات – ج۱۰۳،۱۰۴)
 
(بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار – الشیخ محمد باقر المجلسی – کـ۲۴، الأحکام – ج۱۰۴)

نکته: جلد ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ فهرست هستند که به جلد ۰۰ منتقل شذه است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *