,

همه برای ما جاده هستند

مخلوقات خداوند تبارک و تعالی اگر ما را نگه داشتند, این برای ما آفت می شود.

این مخلوقات همه آمدند که ما از آن ها رد شویم,این ها همه برای ما جاده هستند.

همین خوردن و آشامیدن و ازدواج و خانه و باغ و زمین و منصب, عقل و علم و دنیا همه مقدمه هستند برای این که آدم به طرف خداوند تبارک و تعالی حرکت

کند.

لذا هیچ کدام از این هایی که مقدمه هستند نباید آدم را نگه دارند.

نردبان خوب این  است که آدم از آن بالا برود نه این که یک پله اش آدم را نگه دارد. اگریک پله نردبان آدم را نگه داشت, همیشه همان جا می ماند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *