, ,

ملاقات حضرت بقیه الله

بسم الله الرحمن الرحیم

 انجام واجبات و ترک محرمات است که ملاقات حضرت بقیه الله است واین زیارت حضرت و تمام انبیا ومرسلین است وقتی آدم عبد خدا شد ملاقات با حضرات میکند ۰
اگر کسی دنیا وآخر مقابل دنیا را بخواهد پیرو انبیانیست ؛؛اینکه به انبیا میگفتند مجنون چون انبیا نه دنیا میخواستند ونه آخرت مقابل دنیا را ۰
مقدمه برای این است که به ذی المقدمه برسیم و ذی المقدمه است که مقدمه را دارای ارزش میکند
زراعت حضرت صادق ویا تجارت حضرت خاتم مقدمه با ارزشی است ملکی است که به ملکوت میبرد
غایت هست که مقدمات را با ارزش می
کند

 آن خورد گردد همه نور خدا
وان خورد گردد پلیدی زو جدا

از پیامبر اکرم قل هو الله احد صادر شد و ابوجهل که خیلی صاحب ملک و دنیا بود وصیتش این است که( او قابلیت این را نداشت که نام محمد را ببرد) به او بگویید من هیچوقت حرفت را قبول نداشتم ۰

مثل آن شخص که در بازار عطارها بیهوش شد وهر چه بهش گلاب زدند بهوش نمیامد تا یک کسی فهمید وبا سرگین سگ او را بهوش آورد ۰

 حضرت بقیه الله آنست که ما را میبرد به عبادات به انجام واجبات وترک محرمات
شرافت انبیا وائمه بخاطر اینست که به غایت وملکوت میبرند۰
ولکم فی رسول الله اسوه حسنه

 حضرت بقیه الله یعنی واسطه در فیض
نماز جعفر طیار ذکر عرشی تسبیحات اربعه و قل هو الله احد را دارد ؛؛خوب این نماز را گفته شده برای خانه دار شدن خوبست خوانده شود مهم نماز است نه خانه دارشدن ادم اگر خانه نداشت به ادمیتش میتواند برسد چنانچه حضرت خضر خانه ندارد ولی این مثل شکلاتی است که به بچه میدهند تا به مدرسه برود
همه عالم قبل از نبوت اینطورند که مقدمه اند فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین
روحی که به انسان دمیده میشود هیچوقت به حیوانات دمیده نمیشود۰
چون اعتدال آدم را نمیتوانند پیدا کنند وابله هم نمیتواند این را بفهمد و غیر از انبیا همه یا طفلند یا ابله
خلق اطفالند جز مرد خدا
سه طایفه اند که قابلیت دارند ملکوت تصویر را دریافت کنند

یکی طفل ویکی ابله ویکی آنست که میتواند خودش را ببیند در آیینه ۰
طفل قابلیت دارد و ابله قابلیت هم ندارد
در دنیا سه طایفه اندیا ابلهند یا طفلند یا ولی و نبی
ولی ونبی که روح عالم را ادراک کرده اند و بلها مثل ابوجهلند که ابتدابه بوالحکم معروف بود چون حکمت پیش مردم؛؛ مال و اولاد بود به او این لقب را دادند ۰

 حقیقت اشیا که اسم ونمود بودنشان است یعنی هستی را نمایش میدهند این را نبی و ولی میفهمد
ابوجهل که جهل را حکمت میداند معروف میشود به پدر جهل ۰ در صحرای کربلا همه آنها که مقابل حضرت بودند سر حکمت خودشان را زدند وحر که از متن بدی آمد بطرف خوبی ؛؛خیلی والا بود ۰پیامبر اکرم در میان همه مشرکین نبوت پیدا کرد۰حضرت بقیه الله هم در ظلم وجوری که عالم را فرا گرفته ظهور میکند۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *