,

شرح صمد از زبان امام باقر علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم

امام باقر علیه السلام : اگر برای علمی که خداوند متعال به من عطا فرموده، حمل کننده‌ای می‌یافتم، به یقین تمامی حقایق✨ توحید و✨ اسلام و✨ دین و ✨شرایع را از اسم شرح صمد از زبان امام«صمد» منتشر می‌کردم

(التوحید، ص۹۲)

شایدبتوان اینچنین گفت که : تمام حقیقت در الحق وحقیقه الحقایق است واو الوجود والموجود حقیقی است وآنکه الوجود والموجود است پر از وجود وحقیقت است وجای خالی ندارد که با غیر وجود بخواهد پر شود.

مخلوقات از جبرئیل گرفته تا میکائیل وتا زمین و آسمانها وافلاک وذرات و,,, همگی وجود محدود دارند ودلیل آن این است که زمین ,زمین است و نمی تواند آسمان باشد, ماه نمیتواند خورشید باشد وجبرئیل نمیتواند شیطان باشد و آب غیر از آتش است و انسان غیر از حیوان و حیوان غیر از گیاه است.

پس همه موجودات حدی و ماهیتی دارند وهر آنچه حد داشته باشد, محدود است, و مطلق نیست یعنی تماما وجود نیست وجای خالی دارد, اجوف است ,تو خالیست , غیر وجوداست و دارای حد وجودی وماهیت است.

پس نمیتواند صمد باشد.

صمد یعنی پر وسرشار از وجود که عدم وجود و حد در او راهی ندارد.

الله الصمد فقط خداوند الصمد است که تماما حقیقت وتماما وجود است و محدود به حدی نیست.

امام باقر علیه‌السلام:
خداوند با چیزى محبوب‌تر از شادکردن مؤمن پرستیده نشده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *