, ,

رسول الله اسوه حسنه

اگر خواستیم از نظر عقلی هم به ما ثابت می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از لحاظ عقلی هم در حد کمال بودند زیرا حضرت خودش عقل بود و از عقل کل عالم تعلیم می گرفت، اگر چه بعداً از عقل کل هم بالاتر رفت. حرف های را که پیامبر اکرم زده است و کردار ایشان همه منطبق بر عقل و مافوق عقل است و در حد وهم نیست.

سرحکمت۳

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *