, , , ,

دعای بیست و هفتم ماه رمضان

تفسیر دعای بیست هفتم ماه مبارک رمضان
استاد امامی حفظه الله تعالی

بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی التَّجَافِیَ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ الْإِنَابَهَ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَ الاسْتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِ الْفَوْتِ۱.

هر ایه ای دارای دو وجه است :

وجه اول وجه حجابی است و وجه دوم وجه نورانی است مانند نویسنده و نوشته ، وجه نورانی در اینجا جان و مقصود نویسنده است و وجه حجابی ان صورت (حس) وچینش کلمات که عقل انها را در کنار هم قرار میدهد این صورت و چینش عبارت از دار غرور می باشد اگر مخاطب معنا را فهمید از دار غرور خارج شده و به تجافی رسیده همه موجودات یک وجه حجابی و یک وجه نورانی را دارا هستند که وجه حجابی همین اثار وچیز هایی که مشاهد میشود و یک وجه نورانی دارد که آن عبارت از جان عالم می باشد زمانی که به معنای این عالم رسیدی عبارت از تجافی میباشد امام سجاد در این دعا از خداوند تبارک و تعالی همین را میخواهد چسبندگی نداشته باشد بلکه نیم خیر باشد امام که ولی الله اعظم است به همان اندازه ای که این عالم او را به ان حقیقت ومعنا برساند به این عالم توجه دارد نه بیشتر۰

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
سعدی غزل۱۳
ما انسان ها هم دو وجهی هستیم وجه حجابیمان شیطان تا ملک بودنمان است و وجه نورانیمان همان معنا که توحید می باشد ۰

شرح متن :
هر موجودی دو وجه دارد وجهی که رو بسوی وجود است و وجهی که رو بسوی حدود وجود یا خود یا خلق است ۰

وجهی حجاب است و ظلمانی و وجهی نورانی است ۰
انسانی که از صاحبان خرد یعنی اولوالالباب باشد به هر دو وجه توجه دارد ولی در آنها توقف نمیکند ودر حدود وجود نمیماند او همه حجابهای ظلمانی یا شیطانی و همه حجابهای نورانی یا ملکی را کنار زده و از حدود شیطانی و ملکی گذشته و به بی حدی رسیده است ۰
مانند نوشته که دو وجه دارد وکسانی که به نوشته توجه میکنند چند دسته اند ۰
نوشته یک وجه ظلمانی دارد که حروف و کلمات وخطوطند ویک وجه نورانی دارد که معانی هستند ۰
حال کسانی که به نوشته نگاه میکنند چند دسته اند : دسته ای بیسوادند واز نوشته فقط شکلی می بینند و چون نوشته را نمیشناسند وبه چینش کلمات توجه ندارند به ظاهر نوشته اکتفا میکنند وهیچگاه به معنا پی نمی برند و عده ای باسوادند واز چینش کلمات به معنای نوشته توجه دارند اینها حجابهای ظلمانی و نورانی اند وعده ای هستند که هم به نوشته وچینش کلمات توجه دارند و هم به معانی نوشته توجه دارند و هم به مقصود نویسنده وصفات او وعلم او پی می برند واین عده در حجاب نیستند ؛ زیرا حجابها را خرق کرده اند وخرق حجاب یا پاره کردن آن یعنی آنها را مقدمه رسیدن به علم نویسنده قرار میدهند ؛ نه منکر الفاظ و کلماتند و نه منکر معانی ولی در آنها هم نمانده واز آن گذر کرده اند ۰
دنیا هم برای اشخاص مختلف دو وجه دارد وجه حقی و وجه خلقی وانسانها به عالم چند جور توجه دارند یا در ظاهر عالم توقف میکنند ویعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون۲  این عده در حجاب ظلمانی توقف کرده اند وعده ای به عالم معنا و ملکوت آن توجه دارند و ملائکه و عوالم غیب را مشاهده می کنند وبا مجردات عالم سنخیت پیدا کرده اند ولی هنوز در حجابهای ظلمانی مانده اند و عده ای که انبیا واولیا وائمه علیهم السلامند از حجابهاگذشته اند رب هب لی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار القلوبنا بضیائ نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور واتصل الی معدن العظمه ۳

به این سه گروه در سوره واقعه اشاره شده است : اصحاب شمال واصحاب یمین والسابقون ۴۰
اصحاب شمال در ظاهر دنیا توقف کرده اند واصحاب یمین در مجردات عالم وعلوم و السابقون ظاهر وباطن عالم را مقدمه برای رسیدن به خداوند قرار داده اند وبه همین جهت حجابهای ظلمانی و نورانی را خرق کرده و از آیه و اسم و وجه به صاحب عالم وذوالایه و مسمی و ذو الوجه توجه دارند وکمال انقطاع از ظاهر و باطن عالم نصیبشان شده والسابقون السابقون اولئک المقربون۵.

منبع: منبع: بیانات استاد امامی ماه رمضان ۳۱/۳/۹۶ مصادف با رمضان ۱۴۳۸

……..

پاورقی:

۱_ دعای ماه بیست و هفتم رمضان 

۲_سوره روم ایه هفتم

۳_ مناجات شعبانیه اعمال ماه شعبان مفاتیح

۴_ سوره مبارکه بقره

  • ۵_ سوره مبارکه بقره
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *