, ,

خاطره استاد امامی

بسم الله الرحمن الرحیم
ما آن وقتی که کلاس و صحبت را می خواستیم شروع کنیم در حوزه، گفتیم که این کلاس و درس را که می خواهید شرکت کنید، توجه داشته باشید که نه نظر دنیایی داشته باشید و نه نظر آخرتی یعنی نه طالب دنیا باشید و نه طالب آخرت، همان وقت هم به نظر بعضی آمد که دیوانگی است که آدم کاری را انجام بدهد که نه محصول دنیایی دارد و نه محصول آخرتی. کسی که توجه به معرفت خدا ندارد، خیال می کند هر کاری یا باید برای دنیا باشد یا برای آخرت مقابل آن، آخرت مقابل دنیا که عوام مردم در نظر می گیرند همان دنیای ممتد است. آخرت آدم همان نبوت و خدافهمی است.

استاد محمود امامی

شرح متن :

معرفت بالله اصل آدم است ؛ زیرا آدم با معرفت بالله اصل وحقیقت وجودی خود را می شناسد آیه کریمه ولاتکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسم دلیل بر این سخن است ۰که فراموشی یاد خدا همان فراموش کردن خود است ؛ واگر انسان بخواهد دچار فراموشی حقیقت خود نشود؛ باید خدا را فراموش نکند و برای فراموش نکردن خدا باید معرفت به خدا پیدا کند ۰ انسان اصولا موجودی است فراموشکار واین فراموشی را فقط میتوان با معرفت معالجه کرد ۰ فراموشی یاد خدا موجب بیماریها و امراض درونی وبروز آن در خارج میشود ؛ ریشه تمام رذائل اخلاقی این است که خدا فراموش میشود اگر کسی بخل داردیا حسادت یا کینه یا دروغ وغیبت و۰۰۰۰از او سر میزند همه در اثر فراموشی یاد خداست ودرمان تمام این امراض نیز معرفت اوست ۰

ما با دو آخرت مواجهیم آخرت مقابل دنیا وآخرت محیط بر دنیا ۰اگر کسی معرفت بالله را میخواهد دنیا وآخرت مقابل دنیا را باید رها کند و آخرت محیط بر دنیا را انتخاب کند ۰
آخرت محیط بر دنیا ؛ همان معرفت بالله است با این آخرت است که هم دنیای ما دنیا درستی میشود و هم آخرتمان آخرت درستی ۰چرا ؟ چون دنیا آن است که مقدمه برای آخرت باشد وآخرت آن است که حقیقت عالم در ما ظاهر بشود واین دنیا وآخرت آدمی است وبه همین علت در آیه شریفه : ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار به ما تاکید میفرماید: که حسنه دنیا وآخرت را بخواهید تا از عذاب نسیان وغفلت و امراض روحی نجات پیدا کنید ۰ آنچه نجات دهنده بشریت است ؛ همین حسنه دنیا وآخرت است که آن معرفت بالله است ومعرفت بالله آخرت محیطی است که غایت خلقت آدم است ۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *