, ,

تَرکِ دنیا

تو بندگی چو گدایان بشرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند
آدم مسلمان این طور باید عابد باشد نه این که تا قدمی برداشت چیزهای زیاد تری بخواهد و توقع داشته باشد آن چه که به نظرش خوب است برایش آماده می شود. پس یکی این که ما اول ببینیم آن اضافه را می خواهیم یا نه؟ یک وقت حالش را نداریم. یکی از دوستان بود که می گفت ما اول های بهشت را می خواهیم و بیشتر توقع نداریم. اگر چنین است خوب راحت می رود دنبال کارش، همانطور که توده مردم رفتند. ولی اگر دید یک قدم بیشتر از آن چه مردم می خواهند، می خواهد پس باید کوشش داشته باشد. یعنی باید دقیق و خوب خودش را آماده کند برای این که قدم های بیشتر و کار بیشتری انجام دهد. درجات بالا را به کسی می دهند که بیشتر زحمت کشیده اند و بیشتر مبتلا شده اند، آخرت به کسی داده می شود که ترک دنیا کرده باشد اگر بخواهد دنیا و آخرت را جمع کند، نمی شود.

سر حکمت ۳

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *