تفسیر ذلک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل

ذلک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل

نفس به شهوات ولذات بدنی عادت کردهتا رهایش کنی به سرعت ،،،کشش به امیالپیدا میکند وانسان را با خود میبرد .چون نفس انسان جسمانیه الحدوث استوبه جسم تعلق دارد پس به جسم هم توجه دارد .امیالش هم منحصر میشود به امیال دنیایی .پس باید عادت بدهد نفسش را به ضد آنها ،،،یعنی عادت کند که در هر کاری که انجاممیدهد،، به فرمان نفس نباشد به فرمان شتر نفس که علاقه به دنیا دارد،، نباشدبلکه توجهش به حقیقت وبه جنبه الهیخود باشد… خود را از شتری که سالیان سال او را به دنیا برمیگرداند پایین بیندازد چنانچه مجنون وقتی دید با شترش به عشق خود نمیرسد خود را از شتر نفس که تمایل به دنیا داشت پایین انداخت .

پس ملاک و معیار ،تمام آنچه ذکر شد ،،آنست که لباس عادات را ،،و آنچه به آن انس گرفته را از خود کنده و دور سازد .این خلع عادات در عبادات هم باید باشد،،یعنی عباداتش را از روی عادت بجا نیاورد ،، و هر عبادتی میکند درآن ،امر الهی را مورد نظر داشته و در نماز توجه جدیدو حضور قلب آدمی داشته باشد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *