تربیت حرفه ای

محیط کلاس درس
نحوه ی تعامل شما با فضای تدریس نقش بسیار تعیین کننده ای در کارتان دارد.
افراد راست دست به سمت راست کلاس مایل می شوند و افراد چپ دست به سمت چپ.
* دانش آموزانی که به دنبال جلب توجه شما هستند در سمت راست کلاس
می نشینند.
* دانش آموزان ساکت تر در سمت چپ و ردیف های جلو می نشینند.
* دانش آموزانی که واقعا از شما دلخور هستند در ردیف های عقب سمت چپ کلاس قرار میگیرند.( علت دلخوری شان این است که در جلسات اول وقتی
می خواستند در فعالیت کلاسی شرکت کنند نا خواسته آن ها را نادیده گرفته اید.)

 

روش های خلاق برای استفاده از عنوان درس
⭐️عنوان درس را مثل یک سوال اسرار آمیز روی تخته بنویسید. از دانش آموزان بخواهید موضوع درس را حدس بزنند.
⭐️ کلاس را با بازی حدس کلمه شروع کنید.کلماتی را که کامل میشوند عنوان و موضوع درس کنید.
⭐️با ربط دادن محتوای درس با یک مهارت کلیدی عمق بیشتری به آن درس بدهید.
⭐️ از شیوه نشان بده و بگو استفاده کنید. دانش آموز چیزی را که مربوط به درس است با خودش به کلاس می آورد و در موردش صحبت می کند.

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۰۷٫۱۲٫۱۶ ۱۴:۱۹]
معلم ” مبتدی” همواره آموزش می دهد.

معلم “متوسط” فقط نمایش می دهد.

معلم”خوب” به سکوت بسنده می کند.

اما معلم “واقعی”هیچ واکنشی از خود نشان نمیدهد،

او سراسر ،کنش است.

ما با شمابهترینیم 🌹

بچه ها در دنیای ساختگی به خاطر تمرکز اجباری روی مساله ای خاص ، خودشان راگم می کنند و پیشرفت طبیعی خود را به خطر می اندازند.
به داستان زیر توجه کنید :👇
هزار پایی به خوبی و خوشی زندگی می کرد . قورباغه ای به شوخی گفت :
“خدای من ! این هزار پا ، کدام پا را از پی کدام پا حرکت می دهد !”. این گفته چنان ضربه ای به روان هزار پا وارد کرد که در دم ، پریشان و آشفته حال شد . در گودال بی حرکت بماند و به فکر فرو رفت . با خود گفت : ” خداوندا ! حالا باید چگونه راه بروم ! ”
بیچاره هزار پا ! با مینی که قورباغه برایش کاشت ، منفجر شد .

ماباشمابهترینیم ☺️

تربیت حرفه ای, [۰۷٫۱۲٫۱۶ ۲۳:۴۱]
📢 سبک یادگیری دیداری
۶۵ درصد جمعیت را شامل میگردد. خصوصیات این نوع افراد به قرار زیر است:
🔅معمولا برای به خاطر آوردن مطلبی چشمان خود را برای تجسم آن در ذهن خود می بندند.
🔅 با مشاهده و ترکیب تصاویر با اطلاعات ، اطلاعات را به خاطر
می سپارند.
🔅معمولا افرادی مرتب و منظم می باشند.
🔅این گونه افراد در تجسم اشیا و طرح ها در ذهن خود توانا می باشند.
🔅جذب کتاب های مصور می گردند.
🔅در به خاطر آوردن لطیفه ها مشکل دارند.
🔅برای برجسته ساختن نکات کلیدی از ماژیک هایی با رنگ روشن استفاده میکنند.
🔅تمایل به برداشتن یادداشت های مفصل دارند.معمولا در کلاس درس نیمکت های ردیف جلو را اشغال می کنند.
🆔@tarbiyateherfei
🔅

👀
١-خواندن را بیشتر دوست دارند .
٢- با دیدن چیزها یا مطالب روی کاغذ آنها را حفظ می کنند .
٣- ترجیح میدهند تماشا کنند تا بحث و فعالیت .
۴- دست خط خوبی دارند .
۵- به جزئیات توجه می کنند .
۶- چهره ادمها را بهتر از نامشان به خاطر می سپارند .
٧- به راحتی با سر و صدا پریشان می شوند .
@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۰۷٫۱۲٫۱۶ ۲۳:۴۳]
📢سبک یادگیری شنیداری
۳۰ درصد جمعیت را شامل می گردد، خصوصیات این گونه افرادبه قرار زیر است:
🔅تمایل دارند بیشتر با اصوات و موسیقی سر و کار داشته باشند.
🔅قادرند ریتم و تن صدا را تشخیص دهند.
🔅از طریق گوش دادن یاد می گیرند.
🔅برای به خاطر سپردن اطلاعات آنها را با یک صدای خاص ترکیب می کنند.
🔅در محیط های شلوغ و پر سر و صدا تمرکز خود را از دست می دهند.
🔅به یادداشت برداشتن تمایلی ندارند.
🔅تمایل دارند مطالب را با صدای بلند بخوانند.
🔅برای به خاطر سپردن مطالب دروس خود را با صدای بلند مکررا رو خوانی
می کنند.
🆔@tarbiyateherfei
با ما باشید.

تربیت حرفه ای, [۰۷٫۱۲٫۱۶ ۲۳:۴۳]
📢 تکنیک های یاد گیری
۱_ در مباحث گروهی کلاس خود آنها را مشارکت دهید.
۲_ در روند یاددهی از اصوات و موسیقی استفاده کنید.
۳_ خوب است دانش آموزان شنیداری عوض نت برداری از ضبط صدا برای ثبت مطالب کمک بگیرند.
🆔@tarbiyateherfei

۱۰۰ نکته در شناخت دنیای پسران ویژه والدین و مربیان
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
✅پسران جوان احتمالاً بیش تر از دختران مورد مواخذه قرار می گیرند.آن ها غالباً پر سر و صداتر و غیر قابل کنترل هستند؛بیشتر در معرض حوادث هستند چون کمتر تابع نظم هستند و کمتر توانایی شرح احساساتشان را دارند،چون زبان آن ها دیر تر باز می شود.
سرزنش های ناشیانه مخالفت را بر می انگیزاند و می تواند لطمه ی بزرگی به آن ها وارد کند.
اگر می خواهید او را برای این مسائل مورد مواخذه قرار دهید،واقعیت هایویژگی های فردی او را از اعمالش جدا کنید.با این کار خللی در ارزشی که او برای خود قائل است وارد نمی شود،ضمن آنکه او می آموزد رتار خود را مهار کند وعواقب آن را دریابد.
یک پسر پر سر و صدا غالباً سالم و سر حال و د رعین حال خسته کننده است.تنها به این دلیل که رفتار یاتمایل ویژه ی او را نسبت به چیزی نمی پسندید،از وی سلب اعتماد نکنید.هرگز نگذارید زیر باران سرزنش های شما احساس نابودی کند.
🔹🔸وظیفه والدین:
✅برای اینکه دیدگاه مثبتی داشته باشید،پیش از آنکه رفتارش را تفسیر کنید،به نکات قوت او بیندیشید.
✅کتک زدن او با دست یا یک شیء باعث می شود که احساس کند او را دوست ندارید.
🔹🔸وظیفه مربیان:
✅ویژگی های مثبت هر دانش آموز که شما را به خود جلب می کند،تشخیص دهید آنگاه صادقانه و به راحتی می توانید بگویید که مشکل در رفتار آن پسر است،نه خود او.
✅رفتار خارج از قواعد اصول را به طور کامل توصیف کنید و از کاربرد واژه «تو»اجتناب کنید.
این جمله ی:«آن طور که با خط کش ضربه میزنی،آزار دهنده است»کمتر از جمله:«تو واقعاً آزار دهنده ای»تحریک آمیز و رنجش آور است.

منبع:۱۰۰ نکته در شناخت دنیای پسران
کانال:معلمان افسران جنگ نرم

📢 سبک یاد گیری لمسی یا دست ورزی
۵ درصد جمعیت را شامل می گردد.
خصوصیات این گروه به قرار زیر است:
🔅برای یادگیری و به خاطر سپردن اطلاعات از جسم و حس لامسه خود بهره میگیرند.
🔅به فعالیت های بدنی و ورزش
علاقه مندند.
🔅در هنگام برقراری ارتباط و گفتگو مکررا دست های خود را تکان داده و از ژست های جسمانی استفاده می کنند.
🔅از آن که در کلاس درس بی حرکت بنشینند و به درس گوش دهند بیزارند.
🔅برای یاد گیری و به خاطر سپردن اطلاعات به تحرک و تمرینات عملی نیازمندند.
🔅هنگام مرور مطالب درسی خود مرتبا راه می روند و نکات کلیدی را با صدای بلند تکرار می کنند.
فرواردمون کنید😊👇
تربیت حرفه ای, [۱۰٫۱۲٫۱۶ ۱۷:۲۱]
١- اجازه دهید به هنگام درس خواندن حرکت کند .( با وجود علاقه شما به سکوت در موقع درس خواندن این روش مناسب هوش حرکتی بالا و سبک یادگیری جنبشی کودک شما نیست پس هرگز سر کودکی که سبک یادگیری حرکتی دارد غر نزنید که چرا راه می رود یا با دستش جسمی را به طرفی پرت می کند .)
٢- وقتی مشغول بازی با أسباب بازی است از او بخواهید در زمینه مرتبطی صحبت کند .
٣- کإرهای دستی و فنی بسیار مورد علاقه این کودکان هستند. آنها را تشویق کنید تا کار دستی بسازند ، لوازم خانه را تعمیر کنند ، بافتنی، درست کردن کلاژ یا عروسک سازی برای آنها مفید است .
۴- ورزش را جدی بگیرید . این کودکان به میزان بیشتری از حرکت بدنی نیاز دارند بنابراین محیط مناسب و فرصت کافی برای فعالیت های بدنی و ورزش برای آنها فراهم کنید .
با سبک یادگیری فرزند و دانش اموز خود آشنا شوید :
دانستن اینکه کودک شما چگونه و از چه راهی مطالب درسی و غیر درسی را یاد می گیرد باعث می شود یادگیری برای او آسان شود و تجربه مثبتی از یادگیری برایش شکل بگیرد .
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
یادگیری و آموزش برای همه یکسان صورت نمی گیرد . کودکان روش های مختلفی برای یادگیری دارند که متخصصان آموزش و پرورش این روشها را به سه گروه اصلی : شنیداری ، دیداری ، حرکتی و جنبشی دسته بندی می کنند .

مارو به دوستان خودتون فروارد کنید👀

@tarbiyateherfei 😊

تربیت حرفه ای, [۱۱٫۱۲٫۱۶ ۱۰:۱۱]
۱۰۰ نکته در شناخت دنیای پسران ویژه والدین و مربیان
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
✅بررسی های متعدد نشان می دهند که کودکان دوست دارند پدر و مادر در اطرافشان باشند،حتی اگر کاری را فعالانه با کمک یکدیگر انجام ندهند.آن ها دوست دارند پدرانشان را به اندازه مادرانشان ببینند.پسر ها هم به اندازه دختر ها به سپری کردن اوقاتی با والدین شان نیاز دارند.میتوان گفت حتی پسر ها ینوجوان بیشتر دوست دارند والدین خود را ببینند.
مردان بریتانیایی،نسبت به مردان کشور های دیگر اروپایی،ساعات بیشتری را به کار می پردازند.این بدان معناست که آن ها زمان کمتری را در خانه با خانواده هایشان سپری می کنند.اگر افرادی که پسر ها به آن ها وابسته هستند ظاهراً توجهی از خودشان ندهند،پسر ها نمی توانند احساس کنند که آن ها دوست شان دارند،به آن ها احترام می گذارند یا آن ها را باور می کنند.
اگر بزرگ سالانی که نقش اصلی و مهمی در زندگی یک پسر دارند ، وقت و توجه خود را صرف او کنند،وی احساس می کند که به او اعتبار داده شده است و خود برای وجود خویش ارزش قائل می شود.بر آوردن این نیاز پسرتان که اوقاتی را بدون اضطراب با شما سپری کند،زمانی که توجه خود را تنها به او متمرکز می کنید،به او کمک می کند که احساس اعتماد به نفس و موفقیت کند.
🔹🔸وظیفه والدین:
✅وقتی با او هستید به تلفن پاسخ ندهید و وقت خود را صرف شناخت افکار او کنید،و در مورد آنچه که انجام میدهد با هم صحبت کنید.
✅به هر قولی که می دهید پایبند بمانید و در تماس مداوم با او باشید.
🔹🔸وظیفه مربیان:
✅پسران غالباً سعی می کنند مورد توجه قرار بگیرند؛نگذارید رفتار بد آن ها موجب جلب توجه شود.
✅اگر پسری درخواست صحبت در زمانی نامناسب را می کند،وقت دیگری را به او پیشنهاد کنید تا بتوانید توجه خود را کاملاً به او معطوف کنید.

منبع:۱۰۰ نکته در شناخت دنیای پسران
کانال:تربیت حـــــــــــــــــــــــــــرفه ای(معلمان افسران جنگ نرم)

https://telegram.me/tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۱۲٫۱۲٫۱۶ ۱۱:۵۶]
۱۰۰ نکته در شناخت دنیای پسران ویژه والدین و مربیان
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
✅تماس بدنی نیز می تواند مانند استراحت اطمینان بخش باشد.پسری که هرگز لمس نشود،احساس نادیده شدن،شرمندگی و بی رازشی م یکند.پریشانی او در ورد نیازی که به تایید شدن از طریق تماس بدنیو محبت آمیز دارد،ممکن است اعتماد هب نفس او را در لمس دیگران به عنوان یک بزرگ سال،خواه به صورت فشرده دست یا نوازش مهربانانه ای فرزندان خویش،کاهش دهد.
تماس،بهتر از کلمات ارتباط برقرار می سازد و می تواند بسیاری چیز ها را،به شکل های مختلف و سوء تعبیر کمتر،بیان کند و فقط یک ثانیه طول می کشد.تماس مثبت می تواند به صورت در آغوش کشیدن یا گذاشتن دستتان به دور شانه های پسرتان باشد؛این حالت شاید واکنشی در مقابل نداشته باشد اما شاید نشانه ی ساده ای حاکی از اینکه پسرتان معنی حرکت شما را درک کرده ،دریافت کنید.این حالت می تواند به او و دیگران نشان دهد که پسرتان به شما تعلق دارد.می تواند مرهمی بر یک مشاجره باشد و نشانه اظهار تاسف شما باشد.ممکن است تسلی بخش او پس از یک نا امیدی باشد و یا نشان دهد که به خاطر وجود او احساس غرور می کنید،یا حاکی از برابری و مشارکت باشد.اما تماس می تواند آزار دهنده هم باشد؛کتک زیان آور است,خشم شما می تواند نشانه طرد عمیق باشد و پسرتان را کاملاً از شما دور می کند.
🔹🔸وظیفه والدین:
✅نوازش مختصر پیشانی،سر یا دست های پسرتان در وقت خواب یا در هنگام تماشای تلویزیون یا حتی صمیمانه نشستن در کنار یکدیگر میتواند راهی برای وارد کردن تماس های عاطفی و محبت آمیز باشد.
✅استفاده از تماس های مختصر را به عنوان جایگزینی برای کلمات،آزمایش کنید.
🔹🔸وظیفه مربیان:
✅مسائل مربوط به حمایت از کودک بسیاری از مربیان را نسبت به لمس کودکان بی میل می کند؛در هر صورت،با بزرگ تر شدن پسر ها،لمس آن ها دشوار تر و نامناسب تر می شود؛همان ایستادن در کنار او در هنگام دیدن کارهایش،می تواند حاکی از این باشدکه او را تایید می کنید و از حضور او ناراحت نیستید.
✅بعضی از مربیان در هنگام ورود خود به کلاس دانش آموزان کوچک تر،با هر یک جداگانه سلام و احوالپرسی می کنند و از هر دانش آموز می خواهندکه در زمان های مختلف،شیوه های سلام گفتن را،با یک لبخند،با دست دادن،یا در صورتی که از نظر احساسی تمایلی نداشته باشند-بدون هیچ نشانه ای-انتخاب کنند.

منبع:۱۰۰ نکته در شناخت دنیای پسران
کانال:تربیت حـــــــــــــــــــــــــــرفه ای(معلمان افسران جنگ نرم)

📚⭐️تکلیف شب ⭐️

🔑تکلیف شب یکی از ابزارهای ارزشیابی مستمر در فرآیندآموزشی است .
آنچه که ارزشیابی را پویا و سازنده می کند نحوه ی استفاده از نتایج آن است .

🔑معلم از تکلیف شب فراگیران ، نحوه ی انجام آن و میزان بکارگیری مهارت فراگیران از نقاط قوت و ضعف آنها اطلاع می یابد و می تواند رهنمودهای لازم را برای آن کاستیهاو تقویت نکات مثبت ارائه نماید .

📚 تکلیف درسی از منظر دانش آموز :

تکلیف فردی :

تکلیف براساس تفاوتهای فردی دانش آموزان و ویژگیهای آنها ارایه می شود که منجر به جبران ضعف درسی و یا افزایش نقاط قوت آنها خواهد شد .

تکلیف گروهی :

تکلیف برای تعدادی از دانش آموزان طراحی می شود تا با مشارکت یکدیگر پاسخ را آرائه دهند البته این تکلیف باید طوری طراحی شود که بتواند اعضای گروه را به تعامل و همفکری وادارد.

تکلیف عمومی :

تکلیف برای کل دانش آموزان در نظر گرفته می شود .
کانال خودتون رو به دیگران معرفی کنید 😊
📢زمان مطلوب در تکلیف شب

کلاس اول تا کلاس سوم :
١تا٣شب در هفته که هریک بیشتر از ١۵ دقیقه طول نکشد.

کلاس چهارم تا کلاس ششم :
٢تا۴شب در هفته که هریک ١۵تا۴۵دقیقه طول می کشد.

کلاس هفتم تا کلاس نهم :
٣تا ۵شب در هفته که هریک ۴۵تا ٧۵دقیقه طول می کشد .

کلاس دهم تا کلاس دوازدهم :
۴تا ۶ شب در هفته که هر یک ٧۵تا١٢٠دقیقه طول می کشد .

🔑نکته بسیار مهم :
با توجه به مطالب فوق حداکثر زمان برای کلاس اول تا سوم در هفته که صرف تکلیف شب می شود ۴۵ دقیقه است و همچنین برای کلاس چهارم و پنجم در هفته ١٨٠ دقیقه است . در حالی که در حال حاضر بیشتر وقت دانش آموزان در خانه به تکلیف شب که آن هم رونویسی است می گذرد .

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۱۲٫۱۲٫۱۶ ۱۸:۰۵]
نکته طلایی

موثرترین کلمه هایی که در مقام معلم هنگام تعامل با بچه ها در اختیار دارید این دو کلمه هستند :
متشکرم
لطفا
مارا به دیگران معرفی کنید 😁

@tarbiyateherfei

۱_عواملی مربوط به خود دانش آموز
مثل :ضعف بینایی، ضعف شنوایی و ..
عوامل ذهنی و روانی مانند میزان هوش و قدرت حافظه
نداشتن هدف و عدم برنامه ریزی

۲_عوامل مربوط به خانواده👥
وابستگی و متکی نمودن فرزندان به والدین در امور درسی و تکالیف منزل از دوران ابتدایی
تحقیر، سرزنش و مقایسه نادرست فرزندان با همسالان موفق
۳_ عوامل مربوط به مدرسه🏫
رفتار های نا مناسب کادر اجرایی
سخت گیری بیش از حد معلمان به خاطر بالا فرض کردن سطح علمی مدرسه و یا همرنگ کردن دانش آموز ضعیف با سایر دانش آموزان قوی

۴_ ندانستن روش های صحیح مطالعه🤓

۵_ وابستگی کودک به والدین
زمانیکه در دوران ابتدایی بین والدین و فرزندان وابستگی ایجاد می شود، وقتی آن نیروی کمکی به هر علتی یا به هر شکلی نتواند به او کمک کند، آن وقت زمینه ی افت تحصیلی ایجاد می شود.

۶-تکلیف شب 🖊😢
تکلیف باید هدف دار باشد . مدت تکلیف باید متناسب باشد . تکلیف نباید وسیله ی پر کردن أوقات فراغت دانش آموزباشد .زیاد و سنگین بودن تکلیف موجب خستگی و دلسردی آنهامی شود .

۷- دوستان ناباب😈
معاشرت با أفراد ناباب تأثیر نامطلوبی بر فرد دارد . به فرزندان خود بیاموزید هر کسی را به عنوان دوست نپذیرند و از دوستان فرزند خود و خانواده انها شناخت داشته باشید .

 

۸_ غذا و بیماری🍩👈🏥😖

دانش آموزان باید غذای مناسبی میل کنند تا انرژی مورد نیاز برای یادگیری در کلاس درس را داشته باشد.

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۱۳٫۱۲٫۱۶ ۱۴:۳۹]
۹_ یکی از علل افت تحصیلی دانش آموزان معلم ها هستند.👤💼👓

گاهی دیده شده تعدادی از معلمان در سر کلاس درس شروع به شکایت از وضع مادی خود
می کنند .
آن ها نا خواسته این پیام را برای دانش آموزان می فرستند که تحصیل در شرایط امروز جامعه فایده ندارد و کسانی که در جستجوی وضع مالی بهتری می گردند باید آینده بهتر را در بازار کار جستجو کنند .
فرواردمون کنید 😊

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۱۷٫۱۲٫۱۶ ۱۰:۳۵]
📢 شیوه های برخورد با برخی شاگردان

۱_ شاگردانی که اطلاعات زیادی دارند:
_ صحبت با آن ها
_ ارزش قائل شدن برای تجربیات آن ها
_ کمک گرفتن از آن ها در دادن درس
_ درگیر کردن آن ها با مطالب
_ مورد تایید قرار دادن آن ها تا ارزش علم و تجربه برای کلاس ملموس شود.
_ آن ها را به عنوان مربی گروه های کوچک و کم تجربه قرار دهیم.

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۱۷٫۱۲٫۱۶ ۱۰:۳۵]
۲_ شاگردانی که فکر میکنند همه چیز را می دانند:
🔸انجام فعالیت های گروهی
🔸صحبت کردن با آن ها در زنگ تفریح و اجازه دادن به آن ها تا متوجه شوند اطلاعات غیر مرتبط است.
🔸تا حد ممکن از اطلاعات به روز آن ها استفاده کنیم.

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۱۷٫۱۲٫۱۶ ۱۰:۳۶]
۳_شاگردانی که به نظرات خود و دیگران اهمیت نمی دهند:
🔺 برنامه هایی طراحی کنید تا اعضا گروه همدیگر را بشناسند.
🔺گروه محور باشید.
🔺قانونی وضع کنید که به اطلاعات و ایده های یکدیگر احترام بگذارند.
🔺به نقطه نظرات افراد در کلاس احترام بگذارید و آن ها را تکمیل کنید.

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۱۷٫۱۲٫۱۶ ۱۰:۳۶]
۴_ شاگردانی که با هم صحبت می کنند و مزاحم دیگران می شوند:
🔴قانونی در کلاس حاکم کنید که در هر زمان فقط یک نفر می تواند حرف بزند.
🔴بدون این که در شاگردان حالت دفاعی ایجاد کنید قبل از ادامه درس چند لحظه سکوت کنید.
🔴در طول سخنرانی به طرف شاگردان بروید.
🔴به خاطر داشته باشید هدف شما شرمنده کردن شاگردان نیست بلکه جلوگیری از مزاحمت است.

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۱۷٫۱۲٫۱۶ ۱۰:۳۶]
۵_ شاگردانی که رفتار خصمانه دارند:
🔹با آن ها مخالفت نکنید.
🔹خونسرد باشید و سعی کنید سخنان خصمانه ی آن ها را به شیوه ی بهتر برگردانید.
🔹رفتار آن ها را نادیده بگیرید و به دنبال جلب همکاری جمعی نباشید.

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۱۷٫۱۲٫۱۶ ۱۰:۳۷]
۶_ شاگردانی که تمایل به مشارکت در کارهای کلاسی ندارند:

🎈از ابتدا سعی کنید همه را درگیر کنید.
🎈به آن ها یک وظیفه ی ساده محول کنید.
🎈بعضی گروه کوچک را دوست دارند آن ها را در گروه های کوچک قرار دهید.
🎈سعی کنید سوالاتی از او بپرسید که می تواند جواب دهد.
🎈به خاطر داشته باشید عدم مشارکت به معنای عدم یادگیری نیست شاید سبک یادگیری آن ها متفاوت است.

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۱۸٫۱۲٫۱۶ ۱۶:۱۹]
🌹چگونه می توان کلاس درس را جذاب و خوشایند نمود؟
یکی از مشکلاتی که هم اکنون دامن گیر آموزش ایران است این است که کلاس ها جذابیت لازم برای جذب دانش آموز به کلاس درس را ندارند و برای همین دانش آموزان از کلاس درس فراری هستند و هر روز آرزوی تعطیلی کلاس را دارند.
به نظر میرسد جذابیت کلاس بر چند رکن اساسی استوار است:
۱_ معلم
۲_ متن و محتوای درس
۳_ فضای کلاس

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۱۸٫۱۲٫۱۶ ۱۶:۱۹]
۱_ معلم

معلم یکی از ارکان اساسی آموزش و پرورش است و بدون در نظر گرفتن نقش او، نقش سازنده ای را نمی توان برای تعلیم و تربیت منظور نمود.
معلم نه تنها متخصص مسائل آموزشی ، بلکه راهنما و سرمشق فراگیران ، مشاور و مشفق آنان و دوست و مشکل گشای دانش آموزان است.
حال اگر معلم بتواند غیر از آن که مسائل آموزشی را می آموزد، مشتاقانه در اصلاح رفتار و تربیت فراگیران بکوشد و با آنان نه از روی مقررات خشک آموزشی بلکه از روی احساس و عاطفه متعادل رفتار نماید ، موقعیت آنان را درک کند ، با اخم و ترش رویی برخورد نکند، کلاس درس ، کلاسی خوشایند و پر جاذبه خواهد شد و فراگیران برای حضور در چنین کلاسی اشتیاق نشان خواهند داد.
@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۱۸٫۱۲٫۱۶ ۱۶:۱۹]
🌻نقش معلم در جذابیت کلاس🌻

۱_ تسلط علمی
معلمی می تواند جذابیت کلاس را فراهم آورد که از نظر علمی توانا و مسلط باشد.
در واقع اصلی ترین وظیفه آموزشی معلم یاد دادن و آموختن است و معلمی که از نظر علمی تواناتر باشد ، بهتر می تواند این وظیفه را به انجام برساند.
در تجارب برخی معلمان مشاهده و شنیده شده است که آنان بدون آن که قواعد سخت گیرانه ای را برای حضور دانش آموز در کلاس درس وضع و اعمال نمایند، تنها به دلیل اطلاعات گسترده علمی توانسته اند دانش آموز را مشتاقانه به کلاس بیاورند .

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۲۰٫۱۲٫۱۶ ۱۳:۲۸]
نکاتی برای تدریس موفق 😊

🎈با نام و یاد خدا کلاس درس را شروع کنیم .
🎈 از وضعیت جسمی و روحی دانش آموزان قبل از تدریس آگاه شویم .
🎈 از حضور و غیاب دانش آموزان حتما آگاهی حاصل کنیم .
🎈 با خوشرویی تدریس را آغاز کنیم و تا پایان جلسه این حالت را حفظ کنیم .
🎈 عواطف و احساسات دانش آموزان را جریحه دار نکنیم .
🎈از قضاوت های عجولانه جدا خودداری کنیم .
🎈از تهدیدکردن دانش آموزان بپرهیزیم .
🎈 دانش آموزان را مجبور به عذر خواهی نکنیم .
🎈محرم و راز دار دانش آموزان باشیم .
🎈معذرت خواهی دانش آموزان را بپذیریم .
🎈عدالت را در کلاس رعایت کنیم .
🎈 مقررات خشک و افراطی رااز کلاس دور کنیم .
🎈 تکالیف درسی را حتما بررسی کرده و در پایان نظرمان را إعلام کنیم .

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۲۰٫۱۲٫۱۶ ۱۳:۲۸]
💠جای دانش آموز در کلاس💠

همیشه برنامه مشخصی برای تعیین جای تک تک دانش آموزان در کلاس داشته باشید.
وقتی دانش آموزان قبول کنند که طبق برنامه شما سر کلاس بنشینند، متوجه می شوند که دستور کار کلاس را شما تعیین می کنید.
دانش آموزان مشکل ساز را در همه ی کلاس پخش نکنید چون از همه طرف با صدای بلند با هم حرف می زنند.
اگر بخواهید دانش آموزان را به صورت گروهی دور هم بنشانید ، باید برای آن ها حد و مرز تعیین کنید و اجازه ندهید پا را فراتر از سطح معینی از رفتار اجتماعی بگذارند.
هر چند وقت یک بار برنامه نشستن آن ها را تغییر دهید تا گروه بندی دانش آموزان عوض شود و میزان یادگیری رفتار اجتماعی گروهی به حد اکثر برسد.
دقت کنید دانش آموزانی که قدرت تمرکز کم تری دارند نزدیک شما بنشینند و از جاهایی که موجب حواس پرتی آن ها می شود ، مثل پنجره ها ، دور باشند.
@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۲۰٫۱۲٫۱۶ ۱۳:۲۹]
💠 جای معلم در کلاس 💠

جای شما در کلاس می تواند تاثیر بسیار زیادی در کارایی شما داشته باشد. در این مورد نکات زیر را مد نظر قرار دهید:
هنگام تدریس تمام مدت جلو کلاس نباشید. اگر مدام جلو کلاس بایستید
سایر نقاط کلاس به منطقه تحت کنترل دانش آموزان تبدیل می شود.
در تمام کلاس حرکت کنید تا نظارت خود را بر تمام قسمت های کلاس اعمال کنید.
وقتی در جلوی کلاس قرار می گیرید، در یکی از گوشه های کلاس بایستید. در این حالت راحت تر می توانید تمام کلاس را زیر نظر داشته باشید تا وقتی که وسط کلاس می ایستید.
وقتی با یک یا گروهی از دانش آموزان مشغول کار هستید، جایی بایستید که از آن جا به راحتی بتوانید بقیه کلاس را هم زیر نظر داشته باشید.
وقتی می خواهید رفتار دانش آموزی را اصلاح کنید، برای صحبت ابتدا به او نزدیک شوید. هرگز سعی نکنید از دور این کار را بکنید.

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۲۰٫۱۲٫۱۶ ۱۳:۳۱]
📢 تدریس خلاق
محیط کلاس درس

تدریس خلاق حتی قبل از آن که شاگردان شما قدم در کلاس درس بگذارند، شروع می شود. باید از خودتان چند سوال ناراحت کننده بپرسید و برای استفاده بهتر از فضای کلاس درس ، شجاعانه دل به دریا بزنید.
در اولین قدم، از دید یک دانش آموز به کلاس درس تان نگاه کنید:
🔸آیا فضای کلاس گرم و دوستانه است یا سرد و خشک؟
🔸آیا فضای کلاس نشان دهنده ی شخصیت معلم است یا کلاسی است مثل بقیه کلاس ها؟
سعی کنید کلاس درس تان را منحصر به فرد کنید و سپس دانش آموزان را در مالکیت این فضای منحصر به فرد سهیم کنید.

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۲۰٫۱۲٫۱۶ ۱۳:۳۲]
💠روش خلاقانه ی بهترین معلم جهان در غزه

در شهر غزه معلمی به نام حنان حروب برنده جایزه یک میلیون دلاری بهترین معلم دنیا شده است که توجه بسیاری از کارشناسان دنیای آموزش و پرورش را به خود جلب کرده است.
روش تدریس حنان الگویی برای بسیاری از آموزگاران شده است.
این معلم فلسطینی معتقد است کلاس درس باید محلی برای شادی و آرامش و امنیت باشد.او میگوید دانش آموزان وقتی خوب یاد می گیرند که خوشحال باشند. نکته ای که برای او مهم است این است که بچه هایی که در وضعیت ناگوار به سر می برند نیاز به بازی دارند.
حنان می گوید : من در کلاس با بچه ها بازی میکنم و واقعا از این کار لذت می برم.مثل این است که دوباره بچه شده ام.

@tarbiyateherfei

تربیت حرفه ای, [۲۰٫۱۲٫۱۶ ۱۳:۳۲]
💠 روش تدریس در ژاپن

از نظام آموزشی فعلی ژاپن به عنوان یکی از موفق ترین نظام های آموزشی در دنیا نام برده می شود.در ژاپن سعی می شود در مدارس علاوه بر علوم رایج، راه و رسم زندگی و کار نیز به دانش آموزان آموخته شود تا آن ها برای زندگی در جامعه آماده شوند . بسیاری از کارشناسان رمز موفقیت بزرگ ژاپنی ها را در حرکت به سوی توسعه و پیشرفت در همین نظام آموزشی قوی و کارآمد
می دانند.
یکی از برنامه های مدارس ژاپن اجرای برنامه های یادگیری در همه ی زندگی است.
معلمان عقیده دارند دانش آموزان برای یادگیری علم به مدرسه نمی آیند ، بلکه هدف از مدرسه دیدار دوستان است. در مدارس ابتدایی به بازی، کاردستی، موسیقی و خانه داری( آشپزی، خیاطی، نظافت) توجه بسیار می شود.
دانش آموزان مدارس ژاپن از همان کلاس اول ابتدایی در برنامه ای با عنوان به سوی کار به یادگیری و انجام حرفه هایی مانند زراعت و صنعت می پردازند.

@tarbiyateherfei

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *