, ,

تحمل بر آزار همسایه و خوش رفتاری با او از حقوق همسایه است

و اما حق همسایه، نگهداشت اوست چون در غیبت باشد و گرامی داشت او چون به حضرت آید و یاورى بدو در هر دو حال (غیبت

و حضور)، عیبى از او را پیگیرى مکن و از بدى که او راست کاوش منما که بر آن آگاه شوى و اگر به ناخواه خود و برنجى بر آن آگه

شدى باید بر آنچه دانسته‏ اى چون دژى استوار و پرده‏اى عیب ‏پوش بپایى که اگر نیزه ‏ها به کاویدن دلى که (از آن راز آگه شده

و) آن را در خود پیچیده پردازند، بدان نرسند.

 

از آنجا که نداند (و انتظار ندارد) به سخنى بر ضد او گوش مسپار و به هنگام سختى او را وا مگذار و به گاه نعمت بر او رشک مبر.

(تو را سزد که) از خطایش درگذرى و لغزشش را ببخشى و اگر با تو جهالتى کرد بردبارى را از او دریغ مدار و از (راه) سازگارى با

او بیرون شو. (باید) دشنام (دیگران) را از او بگردانى و دغلىِ ناصح نمایى را با او باطل سازى و با او به معاشرتى کریمانه آمیزش

کنى. و لا حول و لا قوه الا بالله (و جنبش و نیرویى نیست جز به خداوند.)

زندگی_توحیدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *