, ,

تجلیات پی در پی

بسم الله الرحمن الرحیم
استاد علامه حسن زادهء املى روحى فداء فرمودند: “تجلیات حضرت حق پى در پى و تند تند در حال ظهور است ول ول ول درحال ریختن است، و هر تجلى اختصاص به مقام خود داردو تجلی بعدى حتى اگر از جهاتى مانند اولى باشد ، ان جلوهء اولى نیست یعنى تجلى حق تکرار نمى شود.”لاتکرارفى التجلی”، این که امدو رفت تمام مى شود بعد از ان یک تجلى جدید مى اید پشت سر هم، مثل عکس انسان در اب روان ، ادمى در اب روان عکس خود را یک امر ثابت می بیند در حالى که ان به ان ، در تجددو زوال است و هیچ چیز ثابت نیست. تجلى حق هم، ان به ان در کار است و این همه تجلیات،اتساع( گستردگى)وجودى متجلى (حضرت حق) را می رساندو وحدت ذات حق را می رساند و وحدت ذات حق را تا کید می کندیعنى این کثرت در حقیقت بسط و ظهوروحدت ذات الله است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *