,

القلب حرم الله

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الامام الصادق علیه السلام :
القلب حرم الله فلاتسکن فی حرم الله غیره
لااله الاالله توحیداست که قلب رادرست می کند.
هرموجودی قلبی داردکه حیات به اعضاء وجوارح وبدن اومی دهدچه مجردباشدوچه مادی،مقراوست.
قلبش عبارت ازمقرفرماندهی است اگرمقرازبین برودلشگرمتلاشی می شود.
فاذاسویته ونفخت فیه من روحی پس وقتی او را معتدل کردم واز روح خود در آن دمیدم, سوره حجر آیه ۲۹

نفخ روح،لااله الاالله است که خداوندبه آدم می دهد.لااله الاالله بایدهمه آدم (اعم ازچشم وگوش و…خیال ووهم وعقل) رافرابگیرد.وبه فرمان خداوندکارکنند،همه بایداین دارایی راداشته باشندولذاالقلب رادارند.

القلب یعنی کل مقرفرماندهی که به آدم حیات می دهد.
فرمایش ظریفی حضرت صادق علیه السلام فرمود که فلاتسکن نفرمودفلاتُدخل ، همه خوردنی ها ،دیدنی ها ،و خیال ،وهم ،عقل درآدم می ریزدولی نبایدساکن شود.
ازجانب خداوندبایدماذون باشم تاکاری راانجام بدهم ،اگربالااله الاالله دریافت کردم،قلب کارخودش راانجام داده است.
هرچه کهبپرستی می خواهدواردشودوازمن صادرشودبایدازمسیرلااله الاالله واردشوند.

حکیم الهی
استاد امامی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *