, ,

اعمال مطابق با دستورات

اگر ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه خودمان را قبول داریم، این بدان معناست که ما اعمالمان را مطابق دستورات آن ها انجام می دهیم و در کارها به آن ها اقتدا می کنیم. در این صورت آن ها امام ما می شوند، اما اگر از آن ها تبعیت نکنیم هیچ وقت آن ها امام ما نیستند و ما هم مأموم آن ها نیستیم. مثلاً در نماز جماعت اگر در کارهای نماز مانند رکوع و سجود و غیره از امام جماعت تبعیت نکنیم نه او امام جماعت ماست و نه ما مأموم او و اصولاً این اقتدا نیست. البته مختصری عقب ماندن ضرر ندارد ولی هرگز جلوتر نباید افتاد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *