بسم الله الرحمن الرحیم از انجایی که بنا و سند راهبردی سایت بر این بوده که تمامی مطالب سایت تولیدی و با متد جدید باشد امسال توفیق داشتیم که قسمتی از دو کتاب شریف و عرشی(صلات – سه رساله نور)  استاد مهدی سمندری شاگرد علامه دهر معلم رابع حسن حسن زاده املی را بصورت گرافیکی(عکس نوشته ) به کمک طراحان موسسه  انجام شد