بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه :

پیش از هزار وچهارصد سال از طلوع نور قرآن می گذرد و جلوه ی قرآن برعالم وآدم تابیده ومی تابد وهرروز بر جلوه گری این نور افزوده می شود باشروع پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری معلم قرآن وپرچمدار اسلام ناب محمدی صلی الله وآله وسلم  حضرت امام خمینی رضوان الله و با عنایت امام خامنه ای مدظله العالی توجه وعنایت به کتاب نور وهدایت اوج گرفت و این گنجینه پرمعنی ومحتوی از گوشه عزلت وفراموشی به صحنه اجتماع آمد وحکومت آورده شد و این امت الهی یکی از مهمترین وظایف حودرا آموزش و یادگیری   معارف حقه الهیه  دانستند در همین راستا موسسه علمی تربیتی اوای توحید   درسال۱۳۹۵ باهدف احیاء و اعتلای معارف الهی ونظم بخشیدن  تاسیس گردید . از آنجا که هرموسسه وکانونی جهت پیشبرد اهداف خود نیاز به تبیین و تعیین خط مشی و ارکان مشخصی دارد، اساسنامه حاضر تقریر میشود ودر ضمن اضافه یا حذف کردن این اساسنامه به دست پدید آورنده (محمدرضا حیدری) صورت می گیرد.

فصل اول :کلیات

ماده (۱) نام
نام موسسه اوای توحید می باشد  .

ماده (۲) اهداف
هدف از تأسیس موسسه ، عبارت است از ایجاد مدینه فاضله در سطح ملی و فراملی  و طرح سبک زندگی قرآنی می باشدو بعنوان یک موسسه آموزشی ، علمی و  تربیتی  بوده وبا این اهداف فعالیت می کند:

-ایجاد جامعه حوزوی و دانشگاهی

–  تاسیس مراکز علمی،پژوهشی

– تشکل دانشکده مجازی

– تاسیس تشکل فرگیر جوان و نوجوان

– تاسیس پژوهشگاه تحقیقاتی

– تشکیل گروه های تبلیغی- جهادی

– تشکیل دفتر پاسخگویی به مسائل دینی و  دفتر مشاوره

– شبکه سازی در استان های متفاوت

– تاسیس شعب مراکز فرهنگی در کشورو خارج کشور

-تحقیق و بررسی در خصوص تبلیغات سوء و تهاجم فرهنگی دشمنان و شناسایی و تحلیل ترفندهای تبلیغی علیه  ، اسلام و انقلاب اسلامی، با هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط و ارائه سیاست های لازم در جهت خنثی سازی آنها و تنویر افکار عمومی.

-ایجاد تفکر اسلامی در اذهان جامعه اسلامی

-توسعه مراکز فرهنگ اسلامی کمّاً وکیفاً با رویکرد وافق دید جهانی

– انجام مطالعات راهبردی و بررسی های کاربردی در زمینه نیازهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و طراحی برنامه ها و شیوه های تبلیغی نوین و اصلاح و احیای روشهای سنتی در تبلیغات اسلامی.

– تدوین و انتشار کتب و نشریات مناسب و ضروری به منظور معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی و تبیین مواضع انقلاب اسلامی و انجام پژوهشهای لازم به ویژه در زمینه نظام تربیتی،  اقتصادی، فرهنگی حکومت اسلامی وحمایت از پژوهشگران متعهد.

– تلاش در جهت هدایت افکار عمومی با استفاده از رسانه های همگانی و فعالیت مستقیم رسانه ای در صورت لزوم.

– شناسایی، معرفی آثار نمونه فرهنگی، هنری افراد و شبکه های تبلیغی _ مردمی _ جامعه اسلامی، تهیه، عرضه فراورده ها و آثار  نمونه ی فرهنگی – هنری در جهت ارائه الگوهای مناسب هنرمندان متعهد، انقلابی و حمایت از آنان..

– همکاری با ارگان های مانند سپاه انقلاب اسلامی ،بسج ، آموزش پرورش . دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلابی، به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و معارف .

ماده (۳) شکل حقوقی
موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل است  می باشد

ماده (۴) مدت

مدت موسسه  از زمان ثبت بطور نامحدود می باشد

ماده (۵)مرکزیت

مرکز قم می باشد و انتقال مرکز به هر نقطه دیگر ، با ایجاد و حذف شعبه منوط به تصویب شورای مرکزی می باشد.

فصل دوم: ارکان هیئت

۱- هیئت موسس        ۲-    بازرس یا بازرسین          ۳-     شواری مرکزی  ۴-     مدیر

هیئت موسس:  هیئت موسس  رکن تشکیلاتی  موسسه   است که در هر سال یک بار تشکیل جلسه می دهد.

ماده (۶)  : هر گونه تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه از قبیل تغییر آدرس، تغییر مؤسس، تغییر زمینه فعالیتها و سایر تغییرات باید بر اساس اساسنامه مصوب و طبق صورتجلسه اعضاء مجموعه صورت پذیرد.

 

تبصره: تغییر عضو موسس و همچنین تغییر ضمینه فعالیت در این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

ما ده(۷): ترکیب هیئت موسس: افرادی هستند که در تاسیس مجموعه نقش اساسی و کلیدی داشتند.

وظایف : انتخاب  اعضاء شورای مرکزی و بازرسین

 ماده ۸: ترکیب شورای مرکزی

شورای مرکزی عا لی ترین رکن اجرایی موسسه

  و مرکب از۱) رئیس ۲) نائب رئیس   ۳) اعضاء

انتخاب ریئس :

ماده (۹): اعضای شورای مرکزی  حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و از بین خـود یک نفـررئیس و یک نفـر نائب ریئس انتخـاب خواهند نمود.

– اعضا ۲ نفر از آنها باید حوزوی باشند.-

-التزام به ولایت فقیه

حدود اختیارات رئیس شورای مرکزی :

تشکیل جلسات شورای مرکزی و تعیین مکان آن مطلع کردن اعضاء  –

-مدیریت جلسات هیئت امناء و تعیین وقت برای هر یک از اعضاء

ابلاغ کلیه مصوبات به رئیس موسسه

 تهیه کلیه گزارشات برای ارائه به شورای مرکزی

– تشکیل حلقه علمی –معرفتی وحضور تمامی شورای مرکزی الزامی میباشد

نائب رئیس : در غیاب ریئس شورای مرکزی یا به صلاح دید وی کلیه وظایف و اختیارات بر عهده ایشان می باشد.

 ماده ۱۰: هیئت امناء :

 تذکر : بالاترین مرجع تصمیم گیری موسسه ، در شورای مرکزی می باشند . که رای (( نصف +  ۱)) آن قابل اجرا می باشد.

شورای مرکزی نماینده قانونی .موسسه   بوده و ترکیب  آن بشرح ذیل می باشد:

موسسه   دارای شورای مرکزی مـرکب از ۵ نفـر عضو اصلی و ۲ نفر عضـو علی البدل خواهد بود کـه از میان اعضای فعال موسسه ، توسط  هیئت موسس ، انتخاب میگردند.

 تبصره ۱: جلسـات شورای مرکزی بـا حضـور اکثریت اعضاء، رسمیـت یـافته و تصمیمات متـخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر خواهد بود.

 تبصره ۲ :  شرکت اعضای شورای مرکزی

 ضروریست. غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجّه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و یا متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره۳  : دعوت از اعضای شورای مرکزی می بایست به صورت تقویم سالانه ودرج در صورت جلسه ها به اطلاع  عضو شورای مرکزی، ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه ابلاغ شود.

 مـاده۱۱:در صورت استعفاء یا وفـات یا سلب شرایط از هریک از اعضای شورای مرکزیء ، عضو علی البدل بـرای مدّت باقیمانده شورای مرکزی  ، بجای عضو اصلی، انجام وظیفه خواهد نمود.

 مـاده ۱۲:شورای مرکزی علاوه بر جلساتی کـه به طـور مرتـّب و حداقل هر یکماه تشکیـل خواهـد داد بنا بـه ضرورت یـا دعوت کتبی یـا تلفنی رئیس یا نایب ریئس شورای مرکزی ، تشکیل جلسه فوق العاده، خواهد داد.

مـاده۱۳:اعضای شورای مرکزی حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و از بین خـود یک نفـررئیس و یک نفـر نائب ریئس انتخـاب خواهند نمود.

 تبصره ۱: شورای مرکزی در هر موقع می تواند افراد فوق الذّکر را از سمت های مذکور عزل نماید.

مـاده۱۴ : شورای مرکزی  برای مـدت ۱ سـال انتخاب خواهند شد، انتخاب مجدّد شورای مرکزی بـرای دوره هـای بعـدی بلامانع بوده و هیأت امناء موظّف است حداکثـریک مـاه قبل از پایان تصدی خود،از   هیئت موسس بمنظور انتخابـات شورای مرکزی جدید دعوت نماید. شورای مرکزی حداقـل ۱۰ روز قبل از پایـان تصدی خـود نتیجـه انتخابات را به مراجع ذیربط و ذیصلاح، اعلام خواهد نمود.

مـاده۱۵ : شورای مرکزی نماینده قانونی موسسه  بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل میباشد:

  حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول.   –

   رسیدگی به حساب های انجمن، پرداخت دیون و وصول مطالبات.-

افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی.-

  رسیدگی به برگزاری مراسم  موسسه  .-

   اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیلات اداری، فنی، و نظایر آن.-

تصویب  چارت سازمانی برای امور اجرایی موسسه

-تعیین یک نفر بعنوان رئیس هیئت برای مدت یکسال-

-تعقیب جریانات قضائی و مالیـاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محـاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیـل و عزل آن ، قطع وفصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعـم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر.

-به طور کلی شورای مرکزی می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بدانـد در مـورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گـذاری و  فک رهن و استقراض به استثنای فـروش اموال غیرمنقـول که مستلزم تصویب شورای سیاست گزاری  می باشد به نام مجموعه  انجام دهد.

 تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفـاد این اساسنامه اخـذ تصمیم و اقـدام دربـاره آنهـا در صلاحیت خاص هیئت موسس شورای مرکزی کلیـه اختیارات لازم برای اداره امـور را مشروط بر رعایت حـدود اهـداف  موسسه  دارا می باشد.

 تبصره ۲: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهّدآور با امضای حسابدار  و ریئس شورای مرکزی که حق امضائ جهت برداشت از حساب مشتر ک دارند  و مهر انجمن معتبر خواهد بود.

الف: تهیه و تنظیم پیش نویس راهبردهای اجرایی- تشکیلاتی هیئت ، جهت ارایه به مسئول موسسه .

ج:فراهم نمودن شرایط وبررسی محیط موسسه از نظر وجود ابزار ولوازم مورد نیاز با توجه به امکانات

 د: تصویب نهایی برنامه سالانه موسسه ( برگزاری مراسم – برگزار کلاسها – برگزاری مسابقات ….)

هـ: تصویب مقدماتی بودجه سالانه و نظارت بر حسن اجرای آن.

و : ایجاد هماهنگی در کلیه امور اجرایی و تشکیلاتی موسسه

ز: تصویب تشکیل کمیته‌ها  تحقییاتی و اجرایی و نظارتی به منظور پیش برد امورات.

ح: تصویب مقدماتی آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف ومحدوده اختیارات ارگانهای موسسه و کمیته های آنها

ط: تصویب نهایی دستورالعمل‌ها، گردش‌کارها و فرمهای مورد نیاز .

ی: تصویب مقدماتی تشکیل یا انحلال  و عزل و نصب مسئولان کمیته ها

س: تهیه پیش نویس آیین نامه های داخلی نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت امناء

ماده ۱۶: وظایف بازرس یا بازرسین (هیئت نظارت) و زمان فعالیت آنها

بازرس: هیئت موسس یک یا چند نفر را بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود.

تبصره :اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس انتخاب شوند:

۱-اعضای هیأت امناء کنونی م)موسسه .  ۲-همسر اشخاص مذکور در بند اول.

تبصره۱- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

وظایف: وظایف بازرس (بازرسان) به شرح ذیل می باشد:

– تایید کاندیدا انتخابات شورای مرکزی

. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای شورای مرکزی .-

  -مطالعه گزارش سالانه شورای مرکزی اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع شورای مرکزی .

  گزارش هرگونه تخلف شورای مرکزی  از مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه به هیئت موسس.-

  -بازرس باید درباره صحت صورت دارائی و عملکرد هیأت امناء و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیأت امناء در اختیارهیئت موسس گذاشته اند کتبا” اظهار نظر نماید.

-سایر وظایفی که قانون بعهده بازرس قرار داده است.

تبصره۱- بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نماید

 ماده ۱۷: وظایف مسئول موسسه و زمان تصدی آن

-شورای مرکزی یک نفر را بعنوان مسئول موسسه برای مدت یکسال انتخاب خواهند کرد و مسئول هیئت باید حوزوی باشد

  تهیه چارت سازمانی امور اجرایی و تحویل آن به هیئت امناء برای تصویب

مدیریت کلیه امور اجرایی (طبق تصویب شورای مرکزی )

اجرای کلیه مصوبات  شورای مرکزی

 ماده ۱۸: منابع مالی موسسه شامل جمع آوری نذورات و هدایا ، قبول وصیت وقف و حبس و کمک و مساعدت اعضاء سازمانها یا اشخاص حقوقی

 ماده  ۱۹: کلیه صورتجلسات شورای اجرایی و مرکزب در دفتر مرکزی موسسه  بایگانی و نگهداری می شود.

 ماده ۱۵:دیگر فعالیتهای موسسه در چهارچوب ضوابط و مقررات عمومی کشور بوده و برای هرگونه فعالیت دیگری غیر از برگزاری جلسات تعظیم شعائر دینی و مناسبتهای ملی مذهبی و تاریخ دریافت مجوز از مرجع مربوطه الزامی و ضروری است .

ماده(۲۰)  :شورای(کادر اجرائی) موسسه

اتاق تفکر وبرنامه ریز

– امور فرهنگی

— کارشناس مسائل دینی(آموزشی)

– امور مالی

– کارشناس  اردویی وگردشگری

– کارشناس تربیت بدنی

-امورطراحی و رایانه ( گرافیک)

–  جذب ،رشد و سازماندهی

– تدارکات وپشتیبانی

–  روابط عمومی

-فنی وتاسیسات

فصل سوم: وظایف شوراها

۱-امور مالی

-ایجاد درآمدزایی

                                                                                              مشارکت                                                                                تاسیس انتشارات-

                                                                                                                                                                                                 –

                                                                                                                                                                                                تاسیس  کلاس های درسی –

-ایجاد حساب مخصوص برای موسسه در بانک دولتی (بانک مرکزی)

-ایجاد مهر

-ایجاد فیش کمک به موسسه

-پیش بینی  بودجه برای مراسمات

-پیداکردن خیر و در نظر گرفتن خیرین اعم از دولتی و مردمی و ثبت در دفتری مخصوص و تشکیل گروهی برای دریافت وجوهات و کمک ها و (مجری شخصیتی خبره و متخصص باشد).

-تشکیل یک حساب درون موسسه بصورت ماهیانه.

-محاسبه هزینه ایاب و ذهاب سخنران و مداح و هزینه خود مداح و سخنران

– هزینه برای ساخت و ساز عمرانی و مباحث عمرانی .

-ثبت هزینه های جاری موسسه در دفتر مخصوص

-قراردادن یک جانشین و تربیت آن شخص در راستای کار

-جذب نیرو به اندازه تناسب کاروسازماندهی در چارت مخصوص

۲-تدارکات و پشتیبانی 

-خرید وسایل که هر بخش و هر شورایی از موسسه نیاز دارند.

-تهیه آذوقه برای مراسمات و کلاس های علمی و توزیع آن.

-تاسیس و تعمیر در صورت لزوم

-نظافت در مراسمات و در کلاس ها

– تهیه لیست اموال و تحویل دادن وسایل مورد نیاز هر بخش و در صورت تغییر کردن مسئول آن بخش اموال را کنترل و تحویل گیرد.

-تهیه برچسب اموال و نصب آن برروی اموال

-در صورت خرید وسایل و… با مسئول مجموعه  هماهنگ شود بعد تخمین زده و بعد مراجعه شود.به امور مالی

-گرفتن فاکتور فروش

-برنامه ریزی برای آذوقه هر مراسم

-قراردادن یک جانشین و تربیت آن شخص در راستای کار

-جذب نیرو به اندازه تناسب کار و سازماندهی در چارت مخصوص

-گزارش کار به مسئول موسسه

-تشکیل گروه انتظامات در بیرون از جلسه (نگهبانی)

۳-فرهنگی

تشکیل واحدهای قرآنی ، شهدا ،تبلیغی، هنری،سیاسی-

-تزئینات مراسمات

-تشکیل گروه فرهنگی به تناسب کار

 -ایستگاه صلواتی و غرفه

-نورپردازی مجموعه

-رواج کتاب و کتاب خوانی

– هماهنگی با قاری قرآن

– ایجاد فضای مناسب در مراسمات و تشکیل غرفه های فرهنگی در مراسمات و تشکیل غرفه های بصیرتی –سیاسی و شهدا-قرآنی-هنری

-هماهنگی با مداح و سخنران ( هماهنگی با مجری برنامه و قراردادن یک سخنور خبره به عنوان مجری)

– اسکان مداح و سخنران  (   مشخص کردن موضوع سخنرانی)

– تنظیم صوت

– نظم  درون موسسه در سخنرنی، مداحی

– تشکیل گروه های جهادی – تبلیغی

– الگو برداری از هیات مذهبی

– ایجاد رابطه با هیئت های بزرگ و داشتن یک رابط

 – قراردادن یک جانشین و تربیت آن شخص در راستای کار

– جذب نیرو به اندازه تناسب کار و سازماندهی در چارت مخصوص

– مسابقه کتاب خوانی در مراسمات و اعیاد

– گزارش کار به مسئول موسسه

– تشکیل هیات در مدارس

– ایجاد فضای معنوی در مراسمات و محتوای برنامه (خواندن زیارات و پخش صوت و….)

– تنظیم وقت مداح و سخنران

– پوشش فرهنگی شهرستان

– بررسی اعتقادات مردم

– احیاء مراسمات مانند دعای ندبه ، کمیل در مساجد

-کارهای فرهنگی در روستاها

– خط دهی وبرنامه دادن به هیات مذهبی

– برنامه ریزی برای اعیاد و مراسمات و در آوردن تاریخ مراسمات

– تشکیل جلسه با کار گروه ها و تصمیم گیری ها و نتیجه جلسات به مسئول هیئت

۴-کارشناس اردویی

-برگزاری اردوهای یک روزه، چندروزه

– بررسی کردن موقعیت جغرافیای

– اعزام کاروان های زیارتی – سیاحتی – علمی

– در صورت  بیرون رفتن با همه شوراهای که مربوط به اردویی می باشد هماهنگی شود و جلسه گرفته شود تا مسئول هر قسمت  وظایف خود را بداند و به نحو احسن انجام دهند.

– گرفتن رضایت نامه و حکم

– قراردادن یک جانشین و تربیت آن شخص درراستای کار

– جذب نیرو به اندازه تناسب کار و سازماندهی در چارت مخصوص

– گزارش کار به مسئول موسسه

۵– کارشناسی ورزشی

– گرفتن سالن فوتسال، شنا، و…

– بیمه کردن تمام اعضا

– برنامه داشتن در حیطه ورزشی (مثلا ابتدا نرمش دادن)

– ایجاد مسابقات ورزشی به مناسبت ها مانند دهه فجر، ۲۲ بهمن

– برنامه ریزی برای افراد مستعد و بکارگیری از آنها

– تشکیل تیم ورزشی

– گزارش کار به مسئول هیئت

– جذب نیرو به اندازه تناسب کار و سازماندهی در چارت مخصوص

– قراردادن یک جانشین و تربیت آن در راستای کار

۶– مسئول روابط عمومی

تشکیل لیست، درج تمامی اعضا شماره تلفن و نام و نام خانوادگی-

– اطلاع رسانی (سامانه پیام کوتاه  ، زنگ و۰۰۰)

.تبلیغات با پوستر، بنر و نصب آن

.ساخت سامانه پیام کوتاه و خرید یک سیم کارت برای هیئت

.اطلاع رسانی برای جلسات هیئت

.ساختن آرشیو عکس و فیلم و نگهداری

.قراردادن رابط در آموزش و پرورش، مراکز فرهنگی، سپاه و ستاد نماز جمعه

.پخش فیلم در مراسمات یا در کلاس

.گرفتن عکس و فیلم و تبدیل به فیلم

.قراردادن یک جانشین و تربیت آن شخص در راستای کار

.جذب نیرو به اندازه تناسب کار و سازماندهی در چارت مخصوص

.گزارش کار به مسئول مجموعه

۷– مسئول نیروی انسانی

-ثبت افراد متربی در لیست

-تشکیل پرونده (پوشه و گیره، لیست مخصوص، کپی و عکس)

-جذب – تثبیت، رشد

-تشکیل کارتمجموعه به عنوان عضو

-ایجاد آرشیو مخصوص برای پرونده ها

-استعدادیابی و سوق به طرف قسمت های مربوطه مجموعه

-عضو یابی

– حضور و غیاب کلاس ها

– ثبت سوابق و ثبت فعالیت های هر متربی

-طراحی کارت عضو برای هر متربی

-قراردادن یک جانشین و تربیت آن شخص درراستای کار

-جذب نیرو و به اندازه تناسب کار و سازماندهی در چارت مخصوص

-گزارش کار به مسئول مجموعه

۸-کارشناس دینی

.عضو یابی برای مربی گروه

.تغذیه روحی حلقه ها و تصمیم گیری های برای پیشبرد حلقه های علمی

.تشکیل یک حلقه علمی برای هیئت امنا، و درصورت لزوم شورا

.تصمیم گیری در خصوص محتوای حلقه اعم از کتاب ها و سخنرانی ها و چینش کلاس ها

.ایجاد کلاس های زبان، عربی، ریاضی و…

.تشکیل کارگروه برای محتوای کلاس ها، همفکری در جهت پویایی کلاس ها

.تشکیل کتاب خانه و سازماندهی آن

.رابطه با آموزش و پرورش

.الگوبرداری مراکز علمی- مذهبی سطح کشور

.قراردادن یک جانشین و تربیت آن شخص در راستای کار

.جذب نیرو به اندازه تناسب کار و سازماندهی در چارت مخصوص

.گزارش کار به مسئول مجموعه

۹-مسئول طراحی و رایانه

طراحی بنر- پوستر  .

.تشکیل ایمیل برای مجموعه

.تشکیل سایت و محتوای سایت اعم از مداحی- سخنرانی و مطالب علمی

. ضبط صدا و آرشیو بندی و برش

.طراحی ها مربوط به کلاس و مجموعه اعم از

wordیا powerpoint یا Email  فتوشاپ

.طراحی های ایستگاه صلواتی

.قراردادن یک جانشین و تربیت آن شخص در راستای کار

.جذب نیرو به اندازه تناسب کار

۱۰.مسئول شورای مرکزی  و اتاق تفکر

.نظارت بر شوراها

.تصمیم گیری های جزئی و کلی و تصویب مصوبات جلسات

.تشکیل جلسه با شورها در طول ماه

.تشکیل جلسه با مسئول شورای مرکزی در هفته

.تشکیل اتاق تفکر و ایجاد طرح و برنامه ریزی ها و چشم اندازها

.ثبت و ضبط تمامی مصوبات و اجرایی کردن آنها

.تشکیل جلسات با مسئولین شهر یامسئولین هیات و مشورت گرفتن

. قراردادن یک جانشین و تربیت آن شخص در راستای کار

.جذب نیرو به اندازه تناسب کار و سازماندهی در چارت مخصوص

-ساخت ماکت فرهنگی

فصل چهارم- اتاق های فکر و کانون های تخصصی

برنامه های کلان موسسه  بررسی –

-تصمیم گیری های مربوط به هیئت باید مورد تایید رییس هیئت امناءباشد.

بررسی طرح های آینده برای پیشبرد اهداف مجموعه .-

ماده  ۲۱- این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه وچهار فصل و  ۲۱ ماده و یک تذکر  ، ۶ تبصره  در مورخ  /   / ۱۳۹۳ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است .

-مهر و امضاء هیئت موسس:

۱-

۲-

۳-

-مهر و امضاء هیئت امناء:

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

سبحان الله عما یصفون

محمدرضا حیدری