آداب نوره کشیدن

بسم الله الرحمن الرحیم

آداب نوره کشیدن

احادیث و روایات وارد شده در آداب و احکام نوره کشیدن از ائمه اطهار(ع)

۱٫ نوره کشیدن مستحب است و پاکیزگی و امان از بیماری هاست .

۲٫ نوره کشیدن مستحب است، اگرچه به فاصله سه روز باشد .
۳٫ نوره کشیدن هر ۱۵ روز یکبار سنت است .
۴٫ مستحب است هرگاه ۲۰ روز گذشت و شخص پولی برای نوره کشیدن ندارد، قرض کند و خداوند به او خواهد داد .
۵٫ کراهت بسیار دارد که ۴۰ روز نوره کشیدن را ترک کنند، بلکه روایت شده است تارک آن مومن و مسلمان نیست و چنین کسی کرامت و احترامی ندارد .
۶٫ نوره کشیدن در روز چهارشنبه مکروه است.

۷٫ مستحب است موقع نوره کشیدن قدری نوره بر سر بینی خود بگذارد و آن را ببوید و این دعا را بخواند: «صلی الله علی سلیمان بن داود کما امر بالنوره.».
۸٫ موی بدن وقتی بلند شود … و مفاصل را سست می گرداند و موجب ضعف و تنبلی و سل می شود .

۹٫ نوره … بدن را قوی می نماید و پیه کلیه ها را زیاد می کند و بدن را بانشاط و سرحال و سالم می سازد. ۱۰٫ یکبار نوره کشیدن در تابستان بهتر است از ده بار نوره کشیدن در زمستان .
۱۱٫ هر کس حمام برود و نوره بمالد، بعد حنا استعمال کند این عمل او امان از جنون و جذام و برص و آکله است تا دفعه دیگر که نوره بکشد و فقر را هم ازاو دور می کند .
۱۲٫ نوره کشیدن پاک کننده بدن است و دفع دل گیری و پریشانی خاطر می کند .
۱۳٫ نوره کشیدن از اخلاق پیغمبران است .

منابع
حلیه المتقین مرحوم مجلسی
وسائل الشیعه مرحوم شیخ حرعامل

در دعاهاى وقت نوره کشیدن

از حضرت صادق منقول است که : هر که پیش از نوره کشیدن ، اندکى از نوره بردارد و ببوید و بر سر بینى بگذارد و بگوید:صَلَّى اللّهُ عَلَى سُلَیْمانِ بْنِ داوُدَ کَما اَمَرَ بِالنُّورَهِ، او را نوره نسوزاند.
از حضرت على بن الحسین علیه السلام منقول است که : هر که وقت نوره مالیدن بربدن ، این دعا را بخواند، خدا او را از چرکها و کثافتهاى دنیوى و از گناهان پاک گرداند و بعوض آن مو باو موئى کرامت فرماید که در آن مو گناه نکند و بعدد هر موئى از بدنش ملکى خلق کند که از براى او تسبیح الهى کند تا روز قیامت و بدرستیکه یک تسبیح از تسبیح ملائکه ثوابش برابر است با ثواب هزار تسبیح اهل زمین و دعا اینست : اءَللّهُمَّ طَیِّبْ ما طَهُرَ مِنّى وَ طَهِّرْ ماطابَ مِنّى وَ اَبْدِلْنى شَعْرا طاهِرِا لایَعْصیکَ، اَللّهُمَّ اِنّى تَطَهَّرْتُ ابْتِغآءَ سُنَّهِ الْمُرْسَلینَ وَ ابْتِغآءَ رِضْوانَکَ وَمَغْفِرَتَکَ فَحَرّمْ شَعْرى وَبَشَرى عَلَى النّارِ وَ طَهِّرْ خَلْقى وَطَیِّبْ خُلْقى وَ زَکِّ عَمَلى وَاجْعَلْنى مِمِّنْ یَلْقاکَ عَلى الْحَنَفیَّهِ السَّمْحَهِ مِلَهِ اِبْراهِیمَ خَلیلِکَ وَ دینِ مُحَمَّدٍ صلّى اللّه علیه وآله وسلّم حَبیبِکَ وَ رَسُولِکَ عامِلاً بِشَرایِعِکَ تابِعا لِسُنَّهِ نَبیّکَ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ آخِذا بِهِ مُتؤَدِبا بِتاءَدْیبِکَ وَ تَاءَدیبِ رَسُولِکَ صلّى اللّه علیه وآله وسلّم وَ تَاءْدیبِ اَوْلِیائِکَ الَّذینَ غَذَوْتَهُمْ بِادَبِکَ وَ زَرَعْتَ الْحِکْمَهَ فى صُدُوِرِهمْ وَ جَعَلْتَهُمْ مَعادِنَ عِلْمِکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِمْ

: در اوقات نوره کشیدن و سایر آداب آن
از حضرت صادق علیه السلام منقول است که : یکمرتبه در تابستان دارو کشیدن ، بهتر است در فضیلت و نفع از ده مرتبه که در زمستان بکشند.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام مرویستکه : احتراز کنید از نوره مالیدن در روز چهارشنبه ، که روز نحس مستمر است ، جهنم در روز چهارشنبه خلق شده است .
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول استکه : پنج چیز است که مورث پیسى است نوره در روز جمعه و چهارشنبه مالیدن ، وضو وغسل بآبى کردن که در آفتاب گرم شده باشد، در حال جنابت چیزى خوردن ، زن را در حال حیض جماع کردن ، و در حال سیرى چیزى خورد.
از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که : هر که در روز جمعه نوره بکشد و پیس شود، ملامت نکند مگر خود را و دور نیست که این دو حدیث ، محمول بر تقیه باشد، یا آنکه یکى از طریق اهل سنت است . زیرا که حدیث گذشت که حضرت پیغمبر صلّى اللّه علیه وآله وسلّم در روز جمعه دارو میکشیدند.
در حدیث معتبر دیگر منقول است که : بخدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردند که مردم میگویند: که نوره کشیدن در روز جمعه مکروه است ، حضرت فرمود: چنین نیست که تو گمان کرده چه چیز پاک کننده تر است از نوره کشیدن در روز جمعه .
در حدیث دیگر منقول است که : على بن یقطین خواست که بخدمت حضرت امام موسى علیه السلام بنویسد که : آیا مرد در حال جنابت دارو میتواند کشید و فراموش کرد، حضرت از باب اعجاز باو نوشتند که باکى نیست ، نوره باعث زیادتى پاکیزگى جنب است .
از حضرت صادق علیه السلام نیز پریسدند، فرمود: باکى نیست .
در حدیث حسن منقول است که : از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که کسیکه دارو کشد ایستاده بول]
میتواند کرد، فرمود که : باکى نیست .
در روایت دیگر منقول است که : کسیکه در وقت دارو کشیدن بنشیند، بیم آنستکه بعلت فتق مبتلا شود.
بشیر نَبّال با حضرت امام محمد باقر علیه السلام بحمام رفتند، حضرت لنگى بستند از ناف تا زانو و خدمتکار حمام را طلبیدند، آنچه بالا و پائین لنگ بود دارو مالید، بعد از آن او را بیرون کردند و از ناف تا زانو خود کشیدند و با بشیر گفتند که هر گاه دارو بکشى چنین کن .
در بعضى احادیث تجویز آن وارد شده است که : غیر عورتین را دیگرى بمالد و به سند حسن منقول است که : از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که آیا جایز است که کسى آرد را با روغن زیت مخلوط کند و بعد از نوره بر بدن بمالد براى آنکه بوى نوره ببرد، فرمود که : باکى نیست .
در حدیث دیگر منقول است که : حضرت امام موسى علیه السلام چنین میکردند و در حدیث دیگر منقول است که : از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند آرد را بعد از نوره بربدن مى توان مالید، فرمود که : باکى نیست ، راوى گفت که : مردم میگویند که اسرافست ، حضرت فرمود که : در چیزیکه اصلاح بدن کند اسراف نیست ، من بسیار است که میفرمایم که آرد پخته را با روغن زیت مخلوط میکند و بر بدن میمالم ، اسراف در چیزى مى باشد که مال را تلف کند و ببدن ضرر برساند.
فصل یازدهم : در فضیلت حنا مالیدن بعد از نوره
حسین بن موسى روایت میکند که : پدرم حضرت موسى بن جعفر علیه السلام هر گاه اراده حمام میکردند میفرمودند که : حمام را بسیار گرم میکردند بمرتبه که داخل نمیتوانست شد، پس میفرمودند که : نمدها بر زمین حمام میانداختند و بعد از آن داخل میشدند، روزى از حمام بیرون آمدند، شخصى از آل زبیر بآنحضرت رسید و اثر حنا در دست حضرت دید، گفت : این رنگ چیست که در دست تست ؟ فرمود: رنگ حناست ، پدرانم از رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم روایت کرده اند که : هر که بحمام رود و دارو بکشد و بعد از دارو حنا از سرتا پا بمالد او را امان باشد از دیوانگى و خوره و پیسى و آکله تا نوره کشیدن دیگر.
در حدیث معتبر منقول است که : حکم بن عتیبه دید که حضرت صادق علیه السلام حنا برداشتند و بر ناخنهاى خود گذاشتند، پس فرمودند که : اى حکم چه میگوئى در این باب ؟ گفت : چه توانم گفت : در کارى که شما بکنید، اما این کار را پیش ما جوانان میکنند حضرت فرمود که : اى حکم ، ناخنها بعد از نوره شبیه مى شود بناخن مردگاه ، ما رنگشانرا برمیگردانم بحنا.
در حدیث دیگر منقول است که : حضرت امام محمدتقى علیه السلام از حمام بیرون آمد و از سر تا پاى مبارکش مانند گل سرخ شده بود از حنا.
حضرت صادق علیه السلام فرمود که : حنا مالیدن ، بوى بد را میبرد و آبرو را زیاد میکند و دهانرا خوشبو میکند و فرزندان را نیکو میکند. و هر که بعد از دارو سرتا پا حنا بمالد فقر و پریشانى از او بر طرف مى شود.

منبع: حلیه المتقین

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *